Cenník spoplatnených služieb


Kredit

Za všetky služby na mydesk.sk sa platí prostredníctvom kreditu, ktorý si je možné dobiť na účet spoločnosti pomocou platby kartou alebo vkladom na účet spoločnosti MYDESK s.r.o.. Kredit sa viaže na účet spoločnosti a má neobmedzenú dobu platnosti.

* minimálny počet dobíjaných kreditov je 10


1 kredit predstavuje hodnotu 1 €


Dopyty

Služba slúži na sprostredkovanie kontaktov medzi dopytujúcim a dodávateľom za účelom naviazania spolupráce. Po zadaní dopytu dopytujúcim tento dopyt spracujeme a upozorníme naň príslušných dodávateľov. V prípade záujmu dodávateľa získať kontakt k vybranému dopytu si môže tento kontakt zakúpiť. Po zakúpení kontaktov k dopytu sa tento kontakt dodávateľovi zobrazí.

Cena za kontakt dopytu je 0 až 5 kreditov v závislosti od predpokladaného rozpočtu vybraného dopytu.

* zadanie dopytu je úplne zdarma


Doklady

Služba slúži na vytváranie jednoduchých dokladov (faktúr, dodacích listov, cenových ponúk) a správu položiek sortimentu. Každá zaregistrovaná spoločnosť má k dispozíci možnosť zdarma vytvoriť 25 ks z každého typu dokladu a uložiť 25 položiek sortimentu. V prípade, že má spoločnosť zájem využívať túto službu pre vytvorenie väčšieho počtu dokladov, resp uloženie väčšieho počtu položiek sortimentu, môže si ku každému typu dokladu tento limit navýšiť podľa nasledového cenníka.

Cenník navýšenia počtu vybraného typu dokladu
Cena Navýšenie limitu
1 kredit +20 ks dokladov
2 kredity +50 ks dokladov
3 kredity +100 ks dokladov
4 kredity +150 ks dokladov
5 kreditov +250 ks dokladov

* rovnaká cena platí aj pre navýšenie limitu počtu položiek sortimentu


Obrázkové referencie

Služba slúži na prenzentáciu obrázkovej formy referencií v profile spoločnosti na mydesk.sk. Každá zaregistrovaná spoločnosť má k dispozíci možnosť zdarma vytvoriť 3 galérie referencií s piatimi odbrázkami ku galérii. V prípade, ž má spoločnosť zájem pridať viac obrázkov referencií, môže si tento limit navýšiť podľa nasledového cenníka.

Cenník navýšenia počtu obrázkov referencií
Cena Navýšenie limitu
1 kredit +10 obrázkov
2 kredity +25 obrázkov
3 kredity +50 obrázkov
5 kreditov +100 obrázkov

Priraďovanie užívateľských účtov k účtu spoločnosti

Služba slúži na priradenie viacerých užívateľských účtov k účtu zaregistrovanej spoločnosti. Každá zaregistrovaná spoločnosť má k svojmu účtu možnosť zdarma priradiť 3 užívateľské účty. V prípade ža má spoločnosť zájem priradiť väčšie množstvo užívateľov, môže si tento limit navýšiť podľa nasledového cenníka.

Cenník navýšenia počtu priradených užívateľov
Cena Navýšenie limitu
1 kredit +1 užívateľ
4 kredity +5 užívateľov
6 kreditov +10 užívateľov
10 kreditov +20 užívateľov

Pre podrobné návody ako využívať služby mydesk.sk prejdite na tento odkaz.

* všetky ostatné služby poskytované portálom mydesk.sk sú bezplatné.


Registrácia zdarma