10 techník brainstormingu, ktoré Vám prinesú viac nápadov


Ak máte pocit, že stagnujete, je najvyšší čas lepšie sa prizrieť brainstormingovým technikám. Brainstorming sa považuje za kreatívnu metódu riešenia problémov. Prevádza sa v určitej skupine, pričom sa hľadá skupinové riešenie s cieľom uľahčiť generovanie kreatívnej stratégie.

Brainstorming je vlastne prvým krokom vo fáze prieskumu nového projektu. Aj toto je dôvod, prečo je veľmi dôležité byť otvorený všetkým nápadom a možnostiam. Práve preto sa v tomto článku bližšie pozrieme na techniky, ktoré zefektívnia každý brainstorming.


Dá sa povedať, že techník brainstormingu sú desiatky, mnohí využívajú viacero techník, aby ich kreativita neupadla. Základný brainstorming funguje asi takto: pre riešenie problému či nejakej výzvy potrebujete skupinu na hľadanie riešenia.

Požiadate ju o vytvorenie čo najväčšieho počtu nápadov bez kritiky. Potom nasleduje čítanie nápadov, diskusia, kombinovanie nápadov, vylepšovanie až implementácia nápadu. Aj keď to možno znie jednoducho, celý proces môže byť dosť zložitý.

Objavte s nami niekoľko inšpiratívnych techník brainstormingu:

1. Reverzný brainstorming

Bežný brainstorming hľadá riešenie na problém, reverzný zasa spôsoby ako vyrobiť problém. Úlohou účastníkov brainstormingu je teda pýtať sa, ako TO, teda určitý problém, môžeme spôsobiť. A tak sa dostanete k zoznamu spôsobov vytvorenia problémov, čo znamená, že ich budete vedieť riešiť.


2. Technika „Prečo“

Ak chcete vaše myšlienkové procesy posunúť dopredu, skúste sa pýtať otázku „prečo?“. Vyberte určitý problém a spýtajte sa: prečo sa to deje? Až dostanete určité odpovede, opäť sa pýtajte predošlú otázku. Nad vašim problémom sa tak viac rozvidnie


3. Online brainstorming

Táto technika je určená najmä pre tímy, ktoré musia spolupracovať aj neosobne. Na internete sa dá diskutovať i online. Existujú aj určité systémy, ktoré sú na takýto online brainstorming uspôsobené.


4. Brainwriting

Táto technika spočíva v tom, že každý zúčastnený anonymne napíše na kartu svoj nápad. Tieto karty sa následne pomiešajú, pričom ďalší účastníci pripíšu iné nápady alebo postrehy či kritiku. Touto technikou eliminujete prípadné ukotvenie, k čomu dochádza pri neanonymnom či klasickom brainstormingu.

Často sa totiž skupina upne na nápady, ktoré boli prezentované ako prvé, tým pádom mozog nekreuje ale iba reaguje na predošlé nápady.Technika je skvelým brainstormingom aj pre introvertnejších členov skupiny. Brainwriting určite môže byť skvelým nástrojom k nájdeniu riešení a nových ciest.


5. Spolupráca v rámci brainwritingu

Ak máte nejaký problém alebo otázku, napíšte to na papier a položte na viditeľné miesto. Taktiež požiadajte členov tímu, aby tam pripísali svoje nápady či pripomienky. Dajte im na to určitú dobu, napríklad niekoľko dní či týždeň.

Pravdepodobne dostanete mnoho iných pohľadov a inšpiratívnych myšlienok, na ktorých môžete pracovať spolu s tímom.


6. Vytvorte šesť cípu hviezdu

Uprostred nej vpíšte výzvu, ktorej práve čelíte. Na jednotlivé cípy napíšte: kto, čo, kde, kedy, prečo a ako. Pomocou nich vymýšľajte otázky ako napr.: čo chcú naši klienti? Vďaka týmto otázkam otvoríte peknú a plodnú diskusiu.

Je to skvelá technika najmä pre tímy, ktorým sa stáva, že prehliadnu niektoré z aspektov projektu, z čoho sú neskôr problémy.


7. Rýchla myšlienka

To, že máte málo času, niekedy pomôže vytvoriť skvelé nápady. Ak vaše predošlé brainstormingové stretnutia boli zdĺhavé a nudné, skúste poskytnúť tímu krátky čas na napísanie čo najväčšieho počtu nápadov na určitú tému či problém.


8. Staňte sa svojimi klientmi

Skúste sa týmto spôsobom na chvíľu stať klientmi a nazerajte na určité problémy či výzvy ich očami. Získate nový pohľad na vec a tiež trochu znížite zábrany účastníkom brainstormingu.

Podobnou technikou je napr. brainstorming, počas ktorého si vyberiete niektorú z veľmi známych postáv histórie. Pýtajte sa potom, čo by urobila táto postava, aby zvládla danú výzvu, alebo aby vyriešila určitý problém.


9. Čo ak...

Technika „čo ak“ je veľmi zábavnou a uvoľňujúcou technikou. Počas nej sa napríklad pýtate otázky ako: Čo ak by sa takýto problém dostavil pred 100 rokmi? Ako by sa to vtedy dalo vyriešiť? Ako by to napríklad vyriešil Superman? Čo by sa stalo, ak by bol problém 50-krát horší? Čo by sme robili?

Tieto otázky váš tím privedú k lepšej nálade, ale aj k radikálnejšiemu kreatívnemu mysleniu.


10. Metóda Charrette

Ak sa má robiť brainstorming napríklad so skupinou 40 ľudí, je dobré použiť metódu Charrette. Je založená na dynamike striedania diskusie v menších skupinkách a vo veľkej skupine.

Veľkej skupine sú predložené výstupy malých skupiniek, ktorým bol predtým pridelený niektorý z prvkov problému či riešenej témy. Takto sa to strieda, až kým nedôjde k zhode na možnostiach riešenia toho problému.


Brainstorming ako taký je úžasný ak potrebujete vytvárať myšlienky, alternatívy a hľadať tvorivé prístupy. Výsledky však záležia najmä od účastníkov, nastavenia celej brainstormingovej scény, od diskusie.

Preto vždy, keď budete mať pocit, že váš tím stagnuje alebo nemáte prísun nových nápadov, siahnite po niektorých z týchto techník, iste vám pomôžu.Páčil sa Vám tento článok?

Zdielajte ho

Tip

Uľahčite si zadávanie dopytov


Zaregistujte sa zdarma ako dopytujúci a ušetrite čas pri pridávaní budúcich dopytov


Uložte si Vaše kontaktné údaje a následne nebude potrebné ich opakované zadávanie a overovanie


Registrácia zdarma