Branding


Značka – to je to, bez čoho sa žiadny produkt nezaobíde. Branding je označovaný mnohými definíciami. Je to názov, termín, dizajn alebo nejaký symbol, ktorý identifikuje produkt. Jedná sa o aspekt, ktorý odlišuje produkt jedného predajcu od produktu druhého predajcu.

Niektorí o brandingu hovoria, že je to akýsi vzťah so zákazníkmi, alebo že je to myšlienka či obraz produktu a pod. Myslím, že najlepšie je to vyjadriť čo najjednoduchšie. Takže značku by sme mohli prirovnať k osobnosti podniku.


Načo je vlastne podniku značka?

Dá sa povedať, že ide o dôležitú efektívnu stratégiu, ktorá prináša významné postavenie na trhu, kde neustále číha konkurencia. Značka podniku je určitým sľubom pre zákazníka. Napovie, čo majú očakávať, odlíši od ostatných predávajúcich. Podnik ju preto potrebuje.


Vaša značka je priamo úmerná tomu, kto ste, kým chcete byť a kto vás vníma.


Branding je teda osobnosťou podniku. Určite chcete vedieť, čo tvorí túto osobnosť. Vytvoriť značku svojmu podnikaniu si predsa vyžaduje, aby ste dobre poznali svoje podnikanie a svojich klientov. Zamyslite sa teda nad podnikaním ako nad osobou. Aké aspekty tvoria jeho osobnosť?

 • Aké je meno tej osoby?
 • Čo nosí? (t.j. dizajn)
 • Ako komunikuje?
 • Aké sú jej základné hodnoty a čo to znamená? (čo značka sľubuje)
 • S kým sa spája? (cieľový trh)
 • Je dobre známa? (povedomie o značke)

Môžete predávať ten istý druh výrobku, a pritom odpovedať rôzne na vyššie uvedené otázky. Vždy však vyhráva najlepšie vybudovaná značka. Ak aj patríte k menším podnikateľom a vzhliadate k úspešným značkám ako je napríklad Apple, netrávte príliš veľa času tým, že sa budete snažiť vytvoriť geniálnu značku.

Budovať povedomie o značke neznamená roky si ju pripravovať a potom vytasiť svoj tromf. Dajte si otázku, čo sa udeje ako prvé? Predaj alebo povedomie o značke? Samozrejme, predaj. Ak by sa veľké podniky nezamerali najprv na predaj, nedosiahli by také silné povedomie o značke.


Dobrá značka je to, čo ľudí presvedčí, aby niečo kúpili od vás a nie od konkurencie. Aspekty vašej firmy, vďaka ktorým zákazníci kúpia od vás produkt je to, čo tvorí vašu značku. Čím viac spokojných zákazníkov máte, tým lepšie povedomie vzrastá o vašej firme alebo produkte.


Ako môžete definovať svoju značku?

 • Základom vašej značky je logo. Pridajte k tomu webovú stránku, propagačné materiály, ktoré by mali niesť vaše logo, resp. odkomunikovať značku.
 • Stratégia značky – je to to, ako komunikujete, kedy, komu, aké správy púšťate do sveta o svojej značke, reklama, vaše distribučné kanály, vizuálnosť – to všetko spadá do stratégie vašej značky.
 • Dôsledné strategické označenie – váš produkt musí mať určitú pridanú hodnotu, ktorú prostredníctvom značky prezentujete, ponúkate. Ak vytvoríte silný kapitál značky, môžete viac účtovať za svoj produkt. Pridaná hodnota, teda určitá vlastnosť značky môže prichádzať vo forme kvality alebo napríklad citovej pripútanosti.
 • Definovanie značky – keď definujete značku, akoby ste šli po ceste obchodného sebaobjavovania. Definovanie značky si vyžaduje napríklad klásť tieto otázky:
  1. Aké je poslanie vašej spoločnosti?
  2. Aké sú výhody či funkcie vami ponúkaného produktu?
  3. Čo si zákazníci myslia o vašej spoločnosti?
  4. Aké vlastnosti chcete, aby sa pridali k už existujúcim o vašej spoločnosti?
 • Je potrebný aj výskum, pri ktorom sa zoznámite s potrebami, návykmi, túžbami nie len vašich súčasných, ale aj budúcich zákazníkov. Nemôžete sa iba spoľahnúť na to, čo si myslíte, že chcú. Musíte to naisto vedieť.


Ak ste už svoju značku definovali, ako ju dostanete ďalej?

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pri tom pomôžu:

 1. Získajte skvelé logo a všade ho umiestnite.
 2. Aké kľúčové správy chcete cez značku odkomunikovať? Zariaďte, aby o tejto predstave vedeli aj zamestnanci, aby si boli vedomí atribútov značky.
 3. Je čas svoju značku integrovať. Branding je aj to, ako telefonujete, čo vy a vaši predajcovia nosíte pre prezentovaní svojej značky, podpis v e-maile, jednoducho všetko.
 4. Vytvorte taký „hlas“ spoločnosti, ktorý bude odrážať vašu značku. Jeho aspekty bude vidno na písomnej komunikácii, na vizuálnej stránke materiálov a pod. ak vaša značka vysiela priateľskosť, buďte zhovorčiví, ak z nej sála skôr tradičnosť, buďte formálnejší.
 5. O značke napíšte čosi zmysluplné a zároveň jasné a stručné, jednoducho niečo, čo zachytí podstatu značky.
 6. Vytvorte šablóny a značky, čo sa týka marketingových materiálov. Máme na mysli napríklad výber rovnakej farebnej schémy, umiestnenie loga, celkový pocit tak, aby to bolo konzistentné.
 7. Buďte verní svojej značke. Ak nesplníte to, čo prostredníctvom značky sľubujete, zákazníkov stratíte, dokonca aj tých, ktorých ste ešte nemali a mohli ste mať. Pamätajte, že nesplnenie sľubu odrádza.
 8. Všetky tipy by sme mohli zhrnúť do jedného záverečného a to: buďte konzistentní. Všetko ohľadom vášho podnikania musí odkazovať na značku.


Ak skutočne chcete získať isté postavenie pre svoju značku v mysliach zákazníkov, mali by ste vytvoriť ich pozitívne postoje. Vymedzte svoju značku voči ostatným, nech z nej sála jasné posolstvo, ktoré podporíte logom, jeho dizajnom, názvom, sloganom, nech vašu značku odráža aj spôsob komunikácie so zákazníkmi.

Ak sa sústredíte iba na niektoré aspekty pri budovaní značky, zákazník to vycíti. Môžete mať skvelé logo, ak totiž vaša komunikácia neodráža postoje, ktoré prezentujete, ihneď bude jasné, že značka je len čímsi umelým.

Na druhej strane, nespoliehajte sa IBA na branding. Ak by ste ponúkali nekvalitný produkt a snažili sa to zakryť skvelým brandingom, skôr alebo neskôr to vyjde najavo a ukážu sa skutočné vlastnosti vašej značky i podniku.Páčil sa Vám tento článok?

Zdielajte ho

Tip

Zháňate dodávateľa?


Ušetrite čas a náklady pri obstarávaní

Jednoducho zdarma zadajte dopyt a nechajte sa osloviť dodávateľmi


Zadať dopyt