Definovanie klientely


Pri podnikaní je potrebné toho veľa vykonať. Rozbehnúť úspešné podnikanie si vyžaduje veľa trpezlivosti, času a snahy. Jedným z veľmi dôležitých predpokladov úspešného podnikania je práve definovanie klientely. Ak chcete predať produkt, musíte mať klientelu, jednoducho niekoho, kto vám to kúpi a kto to potrebuje. Je preto jasné, že svoju reklamu na produkt musíte správne zacieliť.

Ak by sme si mali definovať cieľové publikum, v krátkosti by sme povedali, že sa jedná o skupinu ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou budú mať záujem o váš produkt. Chcete predávať hračky? Potom vašim cieľovým publikom sú rodičia a ľudia, ktorí majú niečo dočinenia s deťmi. Samozrejme, cieľová skupina môže byť aj užšia.


Prečo je definovanie cieľového publika dôležité? Jasné, môžete mať pocit, že ak máte dosť kvalitný produkt, definovať cieľové publikum nepotrebujete. Je potrebné si však uvedomiť, že ak chcete, aby produkt i ľudia, ktorí vidia vašu reklamu boli na tej istej vlne, musí tá reklama odrážať tento typ ľudí.

Niekedy stačí, že popremýšľate o potrebách, ktoré produkt dokáže naplniť, a tak ďalej definujete cieľové publikum. Inokedy je však ťažšie zúžiť toto publikum tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. Jednou z možností je prieskum, vďaka ktorému môžete zhromaždiť údaje o svojich zákazníkoch.

Čo sa týka reklamy, veľmi vám pomôže, ak svoju pozornosť orientujete aj na ich funkčnosť. Ak odošlete e-maily, sledujete, koľko ľudí na ne zareaguje. Podľa vašich zistení potom môžete upraviť štýl e-mailu a opäť spätne kontrolovať, koľko ľudí na ne reagovalo. Ide o neustále testovanie a úpravu používaných metód a cieľom je dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Takto môžete kontrolovať všetky spôsoby reklám, ktoré využívate.


Ak chcete úspech, musíte čo najlepšie pochopiť svoje publikum. Spoznávajte svojich zákazníkov, snažte sa pružne reagovať na ich potreby.


V istom zmysle sa dá povedať, že definovanie cieľovej skupiny ako aspekt online marketingu je často ťažkým orieškom a podniky ho berú na ľahkú váhu. Ak máte jasne zadefinované cieľové publikum, môžete si so zákazníkmi vytvoriť úspešný obchodný vzťah, čo je synonymom úspešného podnikania. Ak dobre zacielite reklamu, zákazník sa stotožní s produktom a bude ho kupovať, pretože v ňom uvidí hodnotu, ktorá reaguje na jeho potreby.


Pripravili sme pre vás 13 otázok resp. bodov, ktoré vám pomôžu určiť vaše cieľové publikum. Sú rozobrané do 3 podskupín:

 • a) Pre niekoho, kto vytvoril čosi nové či inovatívne
 • b) Pre podnikateľa, ktorý chce predať na trhu existujúci produkt
 • c) Pre autorov

1. Kedy

 • a) ste prišli so svojou myšlienkou?
 • b) kedy ste sa rozhodli predávať tento produkt?
 • c) ste to napísali?

2. Komu

 • a) by produkt mal pomôcť?
 • b) ju plánujete predať?
 • c) to píšete?

3. Kupuje v súčasnosti vaša cieľová skupina

 • a) niečo podobné tomu, čo ste inovovali alebo vytvorili?
 • b) tento produkt niekde inde? Kde?
 • c) podobné knihy ten vašej?

4. Prečo

 • a) chcete vytvoriť takýto produkt?
 • b) sa zaujímate o predaj práve tohto produktu?
 • c) píšete práve takúto knihu?

5. Ako Váš

 • a) nápad
 • b) produkt
 • c) kniha
→ môže pomôcť cieľovému publiku, resp. aký jeho problém môže vyriešiť?

6. Uveďte vaše marketingové demografické údaje

 • Vek
 • Mesto
 • Pohlavie
 • Úroveň príjmu
 • Stupeň vzdelania
 • Rodinný stav
 • Povolanie

7. Ako zisťujete, kto nakupuje

 • a) nápad ako je ten váš?
 • b) produkt ako je ten váš?
 • c) vašu knihu?

8. Čo konkrétne majú spoločné vaši kupujúci?

9. Aká je vaša marketingová psychografia v týchto oblastiach?

 • Osobnosť
 • Postoje
 • Hodnoty
 • Záujmy
 • Životný štýl
 • Správanie

10. Ako zistíte, či je dosť ľudí, ktorí vyhovujú vašim kritériám?

11. Čo presvedčí vaše cieľové publikum, aby si váš produkt kúpilo?

12. Ako môžete čo najlepšie dosiahnuť vašu cieľovú skupinu?

13. Pri čom sa vaše cieľové publikum najviac online zastaví?

Tieto otázky môžu pomôcť správne zacieliť cieľovú skupinu, jednoducho definovať a zúžiť klientelu. Pochopiteľne, nemusíte si klásť iba tieto otázky. Čím viac sa budete pýtať a odpovedať si, tým viac budete poznať svoju situáciu.


Správne definovať klientelu môže pre vás byť rozhodujúcim aspektom toho, či uspejete alebo nie. Definovanie klientely znamená sústrediť sa priamo na tých, ktorí najpravdepodobnejšie budú chcieť váš produkt.

Chcieť obsiahnuť IBA čo najviac ľudí (bez užšej špecifikácie) je zvyčajne márnym úsilím. Definovať cieľové publikum je veľmi efektívnym krokom, ktorý netreba podceňovať.Páčil sa Vám tento článok?

Zdielajte ho

Tip

Uľahčite si podnikanie


Získajte:

Viac zákaziek vďaka prístupu k aktuálnym dopytom

Priestor na prezentáciu Vašej spoločnosti na internete

Nástroj na tvorbu jednoduchých dokladov (faktúr, dodacích listov a cenových ponúk)

a mnoho iného...


Zaregistrujte sa zdarma bez akejkoľvek viazanosti alebo mesačných poplatkov


Registrácia zdarma