Direct (priamy) marketing


Priamy marketing by sme mohli definovať ako interaktívny marketingový systém. Tento systém využíva reklamné médiá a jeho cieľom je nájsť zákazníkov, ktorí by chceli kúpiť čo najviac výrobkov. Prostredníctvom priameho marketingu môžete vytvoriť merateľnú odozvu.

Ide vlastne o priamu komunikáciu medzi tým, kto produkt poskytuje a medzi klientom. Ak ju podnikateľ využíva efektívne, môže mnoho získať. Aj preto sa dnes budeme venovať práve direct marketingu.

Do priameho marketingu radíme napríklad tieto druhy:

 • Poštová zásielka, resp. direct e-mail
 • Distribuovanie priamo na adresu
 • Telemarketing
 • Rôzne inzeráty v médiách
 • Nákupy prostredníctvom interaktívneho videotextu
 • Katalógový marketing a iné...


Ak sa pozrieme na marketingové stratégie, môžeme rozoznať dva typy. Prvým z nich je branding, teda masový marketing. Prostredníctvom brandingu upozorňujete zákazníkov na svoju značku, na produkty či služby. Ak si na brandingu dáte záležať, značka sa môže čoskoro dostať do povedomia potenciálnych zákazníkov, čo môže pri kúpe rozhodnúť vo váš prospech.

Príkladom napr. obrazového marketingu je Coca Cola. Ide o celkom efektívny typ marketingu, no tiež čosi stojí – nemáme na mysli iba peniaze, ale aj čas. Tiež potrebuje dosť médií, ako je televízia, rozhlas, internet a to všetko na pravidelnej báze.

Toto všetko môže znamenať problém pre malé firmy, ktoré síce chcú napodobiť veľké a úspešné firmy, no nemajú také finančné prostriedky. Často pritom ide o dobré reklamy, ibaže nie sú vysielané v dostatočnom objeme, čím sa stráca efektivita.


Druhý typ marketingovej stratégie je založený na priamej reakcii. Tento typ marketingu vedie potenciálneho zákazníka k tomu, aby podnikol určité kroky, teda aby reagoval. Ide napríklad o zadanie objednávky, presmerovanie na webovú stránku, zadanie mailovej adresy a pod.

Reklama s priamou odozvou si vyžaduje odpoveď, vyzýva na akciu. Tento typ je merateľný, pretože viete, na ktoré reklamy ľudia odpovedajú, máte tak predstavu o jej efektívnosti. Tento typ používa presvedčivé titulky, vyvolá v ľuďoch záujem a zameriava sa na konkrétne publikum a taktiež robí konkrétnu ponuku, často i s cenou.

Dá sa tiež povedať, že cieľom nie je hneď predaj, ale skôr vykonanie akcie. Táto stratégia sa zameriava na ľudské záujmy, ich túžby, strach a frustráciu. Keď niekto zareaguje na túto reklamu, reklama je uspôsobená tak, aby dostala čo najviac informácií o tejto osobe, aby mohla byť kontaktovaná.


Typ priamej reakcie je vhodným marketingovým spôsobom práve pre menšie podniky hlavne kvôli svojej zameranosti na návratnosť investícií. Tento typ marketingu sa zameriava na špecifické problémy, ponúka riešenie aj prostredníctvom vzdelania o probléme. Na začiatku si ale musíte určiť, koľko ste ochotní investovať, aby ste získali jedného zákazníka.

Tento typ prístupu môžete použiť dvojako. Buď mimoriadne cielený a jednorazový prístup smerom k predaju, alebo spustíte kampaň s určitou nadväzujúcou zložkou. Otázkou ale zostáva, ktorá z týchto dvoch možností prinesie vyšší zisk?


Prístup mimoriadne cielený s jednorazovou operáciou

 • Pri tomto prístupe potrebujete pochopiť problém
 • Potrebujete zistiť, aká je vaša klientela
 • Musíte vytvoriť marketingový „kus“, ktorý na nich bude mať dosah (e-mail, list, online reklama a iné)
 • Reklama musí byť tak dobre vytvorená, aby klient či už klikol na tlačidlo alebo zadal objednávku...
 • Musíte mať správnu „klientelu“

Pozitíva:

 • Rýchle príjmy
 • Jednoduché použitie
 • Rýchlo zistiteľná funkčnosť a efektivita reklamy

Negatíva:

 • V prípade, že neuskutočníte predaj, strácate možnosť túto perspektívu opäť predať
 • Ak chcete ešte jednu šancu, musíte minúť viac peňazí a umiestniť ďalšie reklamy


Prístup s viacerými krokmi

 • V začiatkoch podobný jednorazovému prístupu
 • Cieľom nie je ihneď predávať, ale najprv získať akýsi zoznam potenciálnych záujemcov o váš produkt
 • Následne im môžete posielať marketingové správy a to počas určitého obdobia
 • Poskytnete cenné informácie reagujúce na problémy potenciálnych zákazníkov
 • Vediete zákazníkov k tomu, aby boli pripravení nakupovať u vás

Pozitíva:

 • Možné dosiahnutie vyššej návratnosti investícií
 • Možnosť testovať a meniť rôzne aspekty reklamy tak, aby bola čo najefektívnejšia
 • Umožňuje vzdelávanie potenciálnych zákazníkov ma vytvára si tak vzťahy

Negatíva:

 • Trvá dlhšie ako prvý prístup, predaje teda prídu neskôr
 • Môže trvať dlhší čas, kým budú čísla návštevnosti pozitívne

Ak by ste čakali, že vám niekto ukáže jednu z týchto možností a povie: táto je najlepšia, nedočkáte sa. Neexistuje totiž jeden jediný víťazný prístup. Musíte jednoducho testovať na svojom produkte, ktorý prístup sa preukáže ako efektívnejší.


Ak si kladiete otázku, ktorý z týchto prístupov máte skúšať ako prvý, majte na zreteli toto:

 • Náklady na produkt – ak je cena produktu vyššia, vzdelávanie a oboznamovanie potenciálnych zákazníkov bude trvať dlhšie.
 • Ide o vašich nakupujúcich. V prípade, že predávate službu resp. aplikáciu tínedžerom, musíte vedieť, že už o tom pravdepodobne vedia a že to chcú. Vy už musíte len ukázať smer ku kúpe a tým pádom im to uľahčiť. Každý produkt či služba si ale vyžaduje osobitné a špecifické prístupy a riešenia.


Každý dobrý marketing si vyžaduje pochopenie celej situácie, nájdenie správnej vzorky nakupujúcich. Ak už viete, kto sú vaši ideálni zákazníci, môžete začať skúšať prístupy a nájsť ten vhodnejší. A takto sa dostanete na tú správnu marketingovú cestu.Páčil sa Vám tento článok?

Zdielajte ho

Tip

Uľahčite si podnikanie


Získajte:

Viac zákaziek vďaka prístupu k aktuálnym dopytom

Priestor na prezentáciu Vašej spoločnosti na internete

Nástroj na tvorbu jednoduchých dokladov (faktúr, dodacích listov a cenových ponúk)

a mnoho iného...


Zaregistrujte sa zdarma bez akejkoľvek viazanosti alebo mesačných poplatkov


Registrácia zdarma