Úvod do marketingu


Ak vchádzate do nového sveta alebo sa o ňom iba chcete dozvedieť viac, nikdy to nejde bez stručného úvodu do témy či pojmu, ktoré tvorí také to „gro“ vášho objektu záujmu.

My vás vovedieme do sveta marketingu. Áno, oblasť marketingu je dosť široká, dá sa však naučiť v nej orientovať a efektívne ju využívať.


Ako sa dá najjednoduchšie opísať marketing?

Nasledovný príklad je hoden viac ako tisíc slov:

 • Cirkus vchádza do mesta, vy potrebujete vyfarbiť nápis, ktorý túto udalosť oznamuje. Tu sa, priatelia, zoznámte s reklamou
 • Keď kráčate do mesta so znakom, ktorý je, trebárs, aj na slonovi, nech sa páči – to je propagácia
 • Predstavte si, že slon oškrie auto starostovi a miestne noviny z toho urobia senzačný článok. Tu sa stretávame s publicitou
 • Starosta sa zachová blahosklonne a zasmeje sa na tom (do fotoaparátu). Tu máme vzťah s verejnosťou
 • Ak im ukážete skvelú zábavu a poviete im o tom, čo všetko ich v cirkuse čaká za takú a takú sumičku, a oni do vášho cirkusu nadšene prichádzajú, to je predaj
 • Plánovanie celého tohto procesu – to je práve marketing

Tak ako všade, aj v marketingu nájdete ľudí, ktorí vám budú tvrdiť, že sú odborníkmi v obore. Ak aj nechcete marketing viesť vy a hľadáte na to ľudí, musíte sa vedieť v marketingu aspoň minimálne pohybovať.

Potrebujete vedieť, že „odborník“ je skutočne odborníkom. Marketing je vlastne viac-menej vedou. Ak zvládnete jej základy, ľahšie sa stúpa hore.


Ako rozpoznáte, že skutočne ide o zlé marketingové poradenstvo?

Ak vlastníte nejaký podnik, pochopiteľne, potrebujete mať zákazníkov a hľadáte spôsoby, ako čo najjednoduchšie ich získať. To často vedie k tomu, že hľadáte skratky k zákazníkom. Tu si však musíte uvedomiť jednu dôležitú vec. Skratky neexistujú.

Získavať zákazníkov znamená tvrdo na tom pracovať, mať systematický prístup. Je ľahké uveriť marketingovým radám, ktoré prídu v čase, keď máte vo veciach zmätok a problémy.

Práve preto by ste mali dobre poznať základy marketingu. Vyhnete sa zbytočným chybám, ktoré by vás len spomalili. Naopak, dobrá marketingová rada (ak ju viete rozpoznať), je veľmi cenným produktom.


Čo vlastne je marketing?

Mnohí sú presvedčení o tom, že ak urobia jednu či dve marketingové aktivity, otázku marketingu budú mať vyriešenú, zákazníkov „pred dverami“ a pekné zisky. Marketing je ale proces, ktorý neustále prebieha, nie je to jednorazová záležitosť.

Marketing si mnohí často zamieňajú za propagáciu. Propagácia je však len akousi podskupinou alebo jedným z aspektov marketingu. Je súčasťou toho procesu. Pri marketingu máte najprv koncept produktu, ktorý je nastavený na určité potreby a požiadavky zákazníka.

Následne produkt skúmate a vyvíjate ho tak, aby skutočne odpovedal na potreby zákazníkov.

Súčasťou marketingu je okrem iného aj oceňovanie produktov. Podporujete dostatočný objem predaja a tiež primeranú cenu tak, aby sa udržala dobrá marža. Strategicky plánujete, neskôr distribuujete a propagujete.

Tomu však predchádza vyskúšanie a vývoj produktu. Je to dôležité aj z hľadiska dostatočných distribučných kanálov. Celý marketingový proces musí byť vykonávaný kvalitne, inak to podnik pocíti.


Marketing a zákazník

Dobrý marketing sa odrazí na vysokom objeme predaja, na počte zákazníkov a na celkovom posune vášho podniku.

Aké aspekty má proces úspešného marketingu?

 • Ponúkanie cenného produktu, ktorý môže byť produkovaný
 • Je potrebná identifikácia cieľového publika. Publikum sú vlastne možní spotrebitelia, ktorí budú hľadať istú hodnotu vo vami ponúkanom produkte
 • Následné sprístupnenie produktu
 • Efektívna komunikácia medzi cieľovým publikom a vami. Táto komunikácia potrebuje mať vytvorený vhodný kanál
 • Poskytnutie produktov, ktoré ste zákazníkom na začiatku sľúbili. Tu je dobré sa vyvarovať toho, že sľubujete čosi, čo nemôžete v konečnom dôsledku ponúknuť. Výhody, ktoré sľubujete, skutočne svojim zákazníkom dajte
 • Celý marketingový proces sa neustále opakuje, inovuje a zlepšuje

Vyššie spomenuté body sa dajú aplikovať na malé i veľké podniky. Ak budete teda takéto kroky dodržiavať s dôrazom na svoje zručnosti, môžete očakávať úspech.


Viete vyhodnotiť vlastný marketing?

Na to, aby váš marketingový proces bol skutočne kvalitným, potrebujete neustále vykonávať spätné hodnotenia. Je potrebné si klásť otázky ohľadom tohto procesu, všímať si všetky nedostatky i miesta, ktoré by sa dali ešte viac zlepšiť.

Marketing sa v súčasnosti neustále vyvíja, preto je vždy čo zlepšovať.

Aké otázky by ste si mali klásť, aby ste svoj marketing čo najviac zlepšili?

 • Čo je marketing? Čo obsahuje tento proces? Kde sa to dá ešte zefektívniť?
 • Spĺňajú vaše výrobky to, čo potrebujú a požadujú zákazníci?
 • Poznáte názory a skúsenosti vašich zákazníkov s výrobkom, ktorý ste im dodali?
 • Čo na výrobku či službe môžete zlepšiť tak, aby zákazníci tento výrobok stále chceli?
 • Ako ste na tom s cenami výrobku alebo služby? Je primeraná tak, aby bola dostupná cieľových zákazníkov? Je cena dostatočná na to, aby ste mali zisk?
 • Motivujete svojich zákazníkov k opakovanej kúpe? (napríklad kupónmi a pod.)
 • Ako sa dá vnímať dostupnosť vašich produktov? Aké kanály pri tom využívate? Ponúkate váš produkt len v kamennom obchode alebo aj na webe cez rôznych distribútorov? Sú výrobky stále dostupné?
 • Ako ste na tom s propagáciou? Podporujete úspešnú propagáciu a tú neúspešnú nechávate tak? Investujete do propagácie?

Tieto otázky vám môžu pomôcť v orientovaní sa vo vašom marketingu. Ak si budete odpovedať na tieto otázky, iste objavíte aj ďalšie, ktoré načierajú do väčšej hĺbky celého procesu.

Môžete byť naozaj skvelí marketingoví špecialisti. Chce to však posúvať sa dopredu, pýtať sa, vedieť sa poučiť z chýb a držať krok s novinkami.

Marketing je dostupný pre každého, záleží však od vašej snahy, ako veľmi vám pri podnikaní pomôže. Pre jedných môže byť totiž kľúčom k úspechu, pre iných zasa prekážkou, ktorú nie sú ochotní prekročiť.Páčil sa Vám tento článok?

Zdielajte ho

Tip

Uľahčite si zadávanie dopytov


Zaregistujte sa zdarma ako dopytujúci a ušetrite čas pri pridávaní budúcich dopytov


Uložte si Vaše kontaktné údaje a následne nebude potrebné ich opakované zadávanie a overovanie


Registrácia zdarma