NavigáciaOstatné

Mydesk pomocník


Dopyty


1. Zadávanie dopytu

V prípade, že zháňate akúkoľvek službu, produkt alebo materiál, môžete Váš dopyt bezplatne zadať pomocou formulára na tomto odkaze. My naň upozorníme dodávateľov, ktorých by mohol zaujímať a Vy si už iba vyberiete najvýhodnejšiu z ponúk, ktoré obdržíte.

Pre zadanie dopytu vyplňte tento formulár nasledovne:

Aký tovar alebo službu hľadáte?
Zadajte stručný názov tovaru alebo služby.

Popis Vášho dopytu
V tomto poli zadajte všetky podrobnosti dopytu ako napr. materiál, termín dodania, množstvo, rozmery atď.
Popis nesmie obsahovať kontaktné údaje.

Predpokladaný rozpočet s DPH
Vyberte rozsah podľa rozpočtu Vášho dopytu aj s DPH.
V prípade pravidelného/opakovaného dopytu vyberte predpokladaný rozpočet jedného odberu.

Maximálny počet obdržaných ponúk
V prípade, že chcete obdržať iba obmedzené množstvo ponúk, vyberte jednu z možností, ktorá Vám najviac vyhovuje. Ak chcete obdržať čo najviac ponúk, vyberte možnosť "Neobmedzene". Pri dopytoch s rozpočtom do 500 € je maximálny počet ponúk automaticky nastavený na "Neobmedzene" a táto možnosť nie je voliteľná.

Dopyt zadávate ako
Vyberte jednu z možností poľa. V prípade, že dopytujete ako súkromná osoba, zvoľte "Súkromná osoba". Ak dopytujete ako firma alebo živnostník, zvoľte "Právnická osoba". Na základe tejto voľby vyplňte Vaše kontaktné údaje.

Zadajte Vašu adresu, resp. adresu korešpondujúcu s dopytom (Ulica a súpisné číslo sú voliteľné údaje).

Kontaktná osoba
Zadajte meno kontaktnej osoby k dopytu

Kontaktné mobilné číslo
Zadajte mobilné telefónne číslo v tvare +421900123456. V prípade, že nie ste zaregistrovaný na mydesk.sk, bude potrebné toto číslo overiť pomocou sms.

Kontaktný Email
Zadajte kontaktnú emailovú adresu. V prípade, že nie ste zaregistrovaný na mydesk.sk, bude taktiež potrebné túto adresu overiť pomocou overovacieho emailu, ktorý Vám bude zaslaný na túto emailovú adresu. Na túto adresu po spracovaní dopytu obdržíte email s odkazom a heslom pre úpravu dopytu.

Príloha Volitelné
Ku každému dopytu je možné vložiť až 5 príloh.
Povolené formáty príloh sú:

 • txt, pdf, doc, docx, xml, xlsx
 • bmp, png, jpg, jpeg
 • dwg, dxf

Súhlasím s v.o.p. a pravidlami používania myDesk.sk
Pre pridanie dopytu vyžadujeme súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami používania myDesk.sk. V prípade záujmu, sa Vám tieto podmienky zobrazia po kliknutí na ich odkaz, alebo si môžete nechať zaslať na emailovú adresu zadanú v poli "Kontaktný Email".

Zadanie dopytu
Po zadaní a skontrolovaní správnosti všetkých údajov dopytu kliknite na tlačítko "Zadať dopyt" a dopyt bude zaslaný na spracovanie. V prípade, že Vaša emailová adresa alebo telefónne číslo nie su ešte overené, bude pred spracovaním dopytu potrebné tieto údaje overiť.

Overenie telefónneho čísla
V prípade, že u nás nie ste zaregistrovaný alebo nemáme overené telefónne číslo zadané v poli "Kontaktné mobilné číslo", bude toto číslo pred spracovaním dopytu potrebné overiť. Po kliknutí na tlačítko "Zadať dopyt" Vám bude zobrazená výzva na overenie telefónneho čísla.
Kliknite na tlačítko "Zaslať overovaciu SMS". Do niekoľkých sekúnd obdržíte SMS s 5 miestnym overovacím kódom, ktorý bude potrebné zadať do poľa "Zadajte overovací kód". Po zadaní overovacieho kódu kliknite na tlačítko "Overiť".

Overenie emailovej adresy
V prípade, že u nás nie ste zaregistrovaný alebo nemáme overenú emailovú adresu zadanú v poli "Kontaktný Email", bude túto adresu pred spracovaním dopytu taktiež potrebné overiť. Po kliknutí na tlačítko "Zadať dopyt" Vám bude zaslaný email s overovacím odkazom. Pre overenie emailovej adresy skotrolujte prijatú poštu v emailovej schránke, ktorú ste zadali do poľa "Kontaktný Email". Otvorte email s predmetom "Potvrdenie emailovej adresy dopytu na myDesk.sk" a postupujte podľa pokynov v správe.

Ak by ste tento email neobdržali, skontrolujte priečinok SPAM vo vašej emailovej schránke.

Po splnení všetkých krokov zadania dopytu, bude dopyt odoslaný na spracovanie. O spracovaní dopytu Vás budeme informovať pomocou emailu na adresu zadanú v poli "Kontaktný Email".

Pre jednoduchšie a rýchlejšie zadávanie dopytov sa zdarma zaregistujte ako dopytujúci a ušetrite čas pri pridávaní budúcich dopytov. Po prvom overení emailovej adresy a telefónneho čísla nebude v budúcnosti potrebné tieto údaje opakovane overovať a môžete si taktiež prednastaviť všetky Vaše kontkanté údaje.


2. Registrácia dopytujúceho

V prípade, že nie ste právnická osoba a chcete si uľahčiť zadávanie dopytov, pomocou formulára na tomto odkaze sa môžete zaregistrovať aj ako dopytujúci. Po overení emailovej adresy a telefónneho čísla tak v budúcnosti nebude potrebné tieto údaje overovať a zároveň si môžete prednastaviť Vaše kontaktné údaje pre zadávanie dopytov.

Pre registráciu ako dopytujúci, vyplňte tento formulár nasledovne:

Registračný Email
Zadajte Vašu kontaktnú emailovú adresu. Pomocou tejto zadanej emailovej adresy sa budete v budúcnosti aj prihlasovať. V prípade, že táto emailová adresa je obsadená, prejdite na tento odkaz pre obnovu hesla.

Heslo
Zadajte Vaše heslo pomocou ktorého sa budete prihlasovať. Z dôvodu bezpečnosti heslo musí mať od 8 do 20 znakov a musí obsahovať číslicu, malé a veľké písmeno.

Heslo znova
Zopakujte Vaše heslo.

Nie som právnická osoba a chcem sa zaregistrovať len za účelom jednoduchšieho pridávania dopytov
Kliknutím zvoľte túto možnosť.

Súhlasím s v.o.p. a pravidlami používania myDesk.sk
Pre registráciu vyžadujeme súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami používania myDesk.sk. V prípade záujmu, sa Vám tieto podmienky zobrazia po kliknutí na ich odkaz, alebo si môžete nechať zaslať na emailovú adresu zadanú v poli "Registračný Email".

Registrácia
Po zadaní a skontrolovaní správnosti všetkých údajov v registračnom formulári kliknite na tlačítko "Zaregistrovať". Následne budete presmerovaný na domovskú stránku mydesk.sk a zobrazí sa Vám hlásenie o registrácii. Pred prvým prihlásením je nutné overiť Emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Overenie emailovej adresy
Po kliknutí na tlačítko "Zaregistrovať" Vám bude zaslaný email s overovacím odkazom. Pre overenie emailovej adresy skotrolujte prijatú poštu v emailovej schránke, ktorú ste zadali do poľa "Registračný Email". Otvorte email s predmetom "Potvrdenie emailovej adresy na myDesk.sk" a postupujte podľa pokynov v správe.

Ak by ste tento email neobdržali, skontrolujte priečinok SPAM vo vašej emailovej schránke.

Po overení emailu budete presmerovaný na Vašu domovskú stránku, z ktorej môžete pridávať dopyty s Vašími prednastavenými údajmi. Pre prihlásenie do Vašej domovskej stránky zadajte do prihlasovacieho formulára napr. na domovskej stránke udáje, ktoré ste zadali pri registrácii.


3. Moje dopyty

Na tejto stránke sa v tabuľke zobrazujú všetky Vami pridané dopyty. V prípade, že ste zaregistrovaný ako užívateľ a nie ako dopytujúci, zobrazia sa aj dopyty pridané v mene Vašej spoločnosti.

Pre zobrazenie všetkých Vami pridaných dopytov musíte byť prihlásený a zaregistrovaný, či už ako užívateľ alebo dopytujúci. Prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho formulára napr. na domovskej stránke. Pre zobrazenia Vašich dopytov prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Moje dopyty" pod záložkou "Dopyty".

Ku každému dopytu sa zobrazujú následovné údaje:

 • Dátum spracovania dopytu
 • Odkaz na dopyt
 • Stav dopytu

Po kliknutí na odkaz dopytu budete presmerovaný na úpravu zobrazenie/dopytu. V prípade, že ste zaregistrovaný ako užívateľ a nie ako dopytujúci, budete na úpravu firemných dopytov potrebovať oprávnenie alebo heslo pre úpravu konkrétneho dopytu.

Možné stavy dopytu:

 • Aktívny dopyt - dopyt je schválený, zobrazuje sa dodávateľom.
  V prípade, že ste obdžali dostatok ponúk k tomuto dopytu, možete jednoducho ukončiť platnosť dopytu v úprave dopytu.
 • Vypršaný dopyt - dopyt je schválený, ale jeho platnosť vypršala alebo dosiahol maximálny počet obdržaných ponúk, dopyt sa zobrazuje iba dodávateľom, ktorý si zakúpili kontakty dopytu.
  V prípade, že si prajete obdržať viac ponúk k tomuto dopytu, možete jednoducho obnoviť platnosť dopytu v úprave dopytu.
 • Čaká na schválenie - dopyt čaká na schválenie administrátorom mydesk.sk, nezobrazuje sa dodávateľom.
  O spracovaní dopytu Vás budeme informovať emailom na kontaktnú emailovú adresu dopytu.
 • Neoverené kontakty - dopyt sa nezobrazuje dodávateľom a čaká na overenie kontaktnej emailovej adresy dopytu.
 • Zamietnutý dopyt - dopyt sa nezobrazuje dodávateľom a neprešiel schvaľovacím procesom.
  O dôvodoch zamietnutia dopytu Vás budeme informovať emailom na kontaktnú emailovú adresu dopytu.


4. Úprava dopytu

Pre úpravu dopytu prejdite na odkaz, ktorý sa nachádza v emailovej správe, ktorú ste obdržali po spracovaní dopytu alebo kliknite na odkaz dopytu, ktorý chcte upraviť na stránke "Moje dopyty".

V prípade, že nie ste zaregistrovaný na mydesk.sk, či už ako užívateľ alebo dopytujúci, bude na úpravu dopytu potrebné heslo, ktoré sa taktiež nachádza v emailovej správe, ktorú ste obdržali po spracovaní dopytu. Toto heslo budete potrebovať aj v prípade, ak ste zaregistrovaný ako užívateľ a chcete upraviť dopyt zadaný v mene Vašej spoločnosti, ale nemáte oprávnenie upravovať dopyty Vašej spoločnosti.

Uloženie zmien
Po úprave a skontrolovaní správnosti všetkých údajov dopytu kliknite na tlačítko "Uložiť zmeny" a dopyt bude zaslaný na spracovanie. V prípade, že ste zmenili kontaktnú emailovú adresu alebo kontaknté telefónne číslo dopytu, bude pred spracovaním dopytu potrebné tieto údaje znova overiť.

Ak ste stratili heslo pre úpravu dopytu, môžete ho obnoviť na stránke úpravy dopytu pomocou tlačítka "Obnoviť heslo". Na kontaktnú emailovú adresu dopytu Vám bude obratom zaslané nové heslo pre úpravu dopytu.


5. Obnovenie platnosti dopytu

V prípade, že platnosť Vášho dopytu vypršala alebo dopyt dosiahol maximálny počet obdržaných ponúk, je v stave Vypršaný dopyt, a máte záujem obdržať viac ponúk k danému dopytu, môžete tak jednoducho predĺžiť platnosť tohto dopytu.

Predjide na stránku úpravy dopytu a nad formulárom úpravy dopytu kliknite na tlačítko "Obnoviť platnosť dopytu"

Po obnovení dopytu nie je potrebné dopyt znova spracovať, platnosť Vášho dopytu je okamžite aktívna a dopyt sa začne znova zobrazovať dodávateľom.


6. Ukončenie platnosti dopytu

V prípade, že je ste k Vášmu dopytu obdržali už dostatok ponúk a nechete dostávať viac ponúk k tomuto dopytu, môže jednoducho zrušiť platnosť tohto dopytu.

Predjide na stránku úpravy dopytu a nad formulárom úpravy dopytu kliknite na tlačítko "Ukončenie platnosti dopytu"

Po ukončení platnosti Vášho dopytu je zmena okamžitá, dopyt sa prestane zobrazovať dodávateľom a prístup k dopytu budú mať len dodávatelia, ktorý si zakúpili kontakty Vášho dopytu.


7. Vyhľadávanie dopytov

Pre zobrazenie a vyhľadávanie aktívnych dopytov prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Prehľadávať dopyty" pod záložkou "Dopyty".

Na tejto stránke sa zobrazujú všetky aktívne dopyty. Pre vyhľadávanie dopytov zadajte do pola "Hľadaný výraz" slovné spojenie, ktoré by sa mohlo nachádzať v nadpise alebo popise dopytu.

Pre presnejšie triedenie dopytov môžete zvoliť kategóriu alebo podkategóriu dopytov, ktoré Vás zaujímajú. Môžete rovnako zvoliť kraj alebo okres.

Pre triedenie dopytov slatčte tlačítko "Triediť".

Pre nové hľadanie slatčte tlačítko "Vynulovať triedenie".

Pre zobrazenie viacerých výsledkov vyhľadávania slatčte tlačítko "Zobraziť viac".

Dopyty môžete vyhľadávať aj pomocou vyhľadávača v hlavnom menu alebo na tomto odkaze. Pre vyhľadávanie dopytov pomocou hlavného vyhľadávača, zadajte do vyhľadávača v hlavnom menu slovné spojenie, ktoré by sa mohlo nachádzať v nadpise alebo popise dopytu a kliknite na tlačítko "Hľadať". Následne budete presmerovaný na výsledky vyhľadávania. Pre zobrazenie dopytov kliknite na kartu "Dopyty". Pre zobrazenie ďalších výsledkov kliknite na odkaz "Zobraziť ďalšie výsledky".


8. Získavanie kontaktov k dopytom

Pre získavanie kontaktov k dopytom musíte byť na mydesk.sk zaregistrovaný a prihlásený ako užívateľ.

Prejdite na dopyt, o ktorého kontakty máte záujem.

Zobrazia sa Vám tieto detaily dopytu:

 • Stav dopytu (získať môžete iba kontakty aktívnych dopytov)
 • Dátum zadania dopytu
 • Typ dopytujúceho (právnická/súkromná osoba)
 • Okres dopytu
 • Predpokladaný rozsah rozpočtu dopytu
 • Maximálny počet ponúk, ktoré má dopytujúci záujem obdržať
 • Počet obdržaných ponúk (čislo vyjadrujúce počet spoločností, ktoré už získali kontakt k danému dopytu)
 • Cena kontaktu (Počet kreditov potrebných na získanie kontaktných informácii k danému dopytu)
 • V prípade, že dopyt obsahuje prílohy, zobrazia sa Vám verejné prílohy a názvy súborov zamknutých príloh dopytu
 • Nadpis a popis dopytu

Pre získanie kontaktov k vybranému dopytu kliknite na tlačítko "Získať kontakt" a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po úspešnom získaní kontaktov k dopytu sa Vám na konci stránky zobrazia kontakty k zakúpenému dopytu.

Zoznam všetkých dopytov, ku ktorým Vaša spoločnosť zakúpila kontakty, nájdete na tomto odkaze alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Zakúpené dopyty" pod záložkou "Dopyty".


Správa účtu spoločnosti


1. Registrácia spoločnosti

V prípade, že ste sa rozhodli zjednodušiť si podnikanie a Vaša spoločnosť ešte nie je zaregistrovaná na mydesk.sk, zaregistrujte sa ako užívateľ na mydesk.sk pomocou formulára na tomto odkaze.

Pre registráciu ako užívateľ, vyplňte tento formulár nasledovne:

Registračný Email
Zadajte Vašu kontaktnú emailovú adresu. Pomocou tejto zadanej emailovej adresy sa budete v budúcnosti aj prihlasovať. V prípade, že táto emailová adresa je obsadená, prejdite na tento odkaz pre obnovu hesla.

Heslo
Zadajte Vaše heslo pomocou ktorého sa budete prihlasovať. Z dôvodu bezpečnosti heslo musí mať od 8 do 20 znakov a musí obsahovať číslicu, malé a veľké písmeno.

Heslo znova
Zopakujte Vaše heslo.

Nie som právnická osoba a chcem sa zaregistrovať len za účelom jednoduchšieho pridávania dopytov
Toto pole nechajte prázdne

Súhlasím s v.o.p. a pravidlami používania myDesk.sk
Pre registráciu vyžadujeme súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami používania myDesk.sk. V prípade záujmu, sa Vám tieto podmienky zobrazia po kliknutí na ich odkaz, alebo si môžete nechať zaslať na emailovú adresu zadanú v poli "Registračný Email".

Registrácia
Po zadaní a skontrolovaní správnosti všetkých údajov v registračnom formulári kliknite na tlačítko "Zaregistrovať". Následne budete presmerovaný na domovskú stránku mydesk.sk a zobrazí sa Vám hlásenie o registrácii. Pred prvým prihlásením je nutné overiť Emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Overenie emailovej adresy
Po kliknutí na tlačítko "Zaregistrovať" Vám bude zaslaný email s overovacím odkazom. Pre overenie emailovej adresy skotrolujte prijatú poštu v emailovej schránke, ktorú ste zadali do poľa "Registračný Email". Otvorte email s predmetom "Potvrdenie emailovej adresy na myDesk.sk" a postupujte podľa pokynov v správe.

Ak by ste tento email neobdržali, skontrolujte priečinok SPAM vo vašej emailovej schránke.

Po overení emailu budete presmerovaný na vyplnenenie formuláru základného profilu užívateľa.

Pre pokračovanie, vyplňte tento formulár nasledovne:

Krstné meno
Zadajte Vaše krstné meno.

Priezvisko
Zadajte Vaše priezvisko.

Titul
V prípade, že máte akademický titul, zadajte Váš titul, v opačnom prípade ponechajte toto pole prázdne.

Pohlavie
Zvoľte Vaše pohlavie

Vek
Zadajte Váš vek.

Aktuálne sa Váš vek nezobrazuje nikde, ak chcete aj do budúcnosti zabrániť zobrazovaniu Vášho veku, označte možnosť "Nezobrazovať môj vek ostatným užívateľom".

Profilová fotka
Ak si prajete pridať profilovú fotku, kliknite na tlačítko "Vybrať súbor" a vyberte obrázok, ktorý si prajete ako profilovú fotku. Túto fotku je možné následne orezať podľa potreby (orezávanie nie je možné na mobilných zariaddeniach).

Požiadavky súboru profilovej fotky:

 • Formát - jpg, jpeg, png
 • Ani jeden z rozmerov obrázka nesmie presahovať 2500px
 • Odporúčaný rozmer - 500x500px

Po zadaní a skontrolovaní správnosti všetkých údajov Vášho profilu kliknite na tlačítko "Pokračovať". Následne budete presmerovaný na voľbu registrácie novej spoločnosti alebo priradenie k už zaregistrovanej spoločnosti.

V tomto prípade, keď registrujete spoločnosť, ktorá ešte nie je zaregistrovaná na mydesk.sk, Kliknite na tlačítko "Áno". V opačnom prípade, keď sa chcte priradiť k spoločnosti, ktorá už je zaregistrovaná na mydesk.sk, postupujte podľa tohto návodu. Po kliknutí na tlačítko "Áno" budete presmerovaný na formulár pre zaregistrovanie novej spoločnosti.

Pre pokračovanie, vyplňte tento formulár nasledovne:

Názov spoločnosti
Zadajte presný názov vašej spoločnosti bez skratky typu spoločnosti ako s.r.o., a.s., k.s., v.o.s. .

Druh spoločnosti
Zvoľte druh Vašej spoločnosti

IČO
Zadajte IČO Vašej spoločnosti. IČO sa musí skladať z ôsmych číslic.

DIČ
Zadajte DIČ Vašej spoločnosti. DIČ: sa musí skladať z desiatich číslic. V prípade, že ste platcom DPH označte možnosť "Spoločnosť je platcom DPH".

Sídlo spoločnosti
Zadajte fakturačnú adresu Vašej spoločnosti. Ulica a súpisné číslo sú volitelné údaje.

Kontaktná osoba
V prípade, že nie ste hlavnou kontaktnou osobou spoločnosti, zmeňte tento údaj na hlavnú kontaktnú osobu spoločnosti.

Pozícia
V prípade, že ste živnostníkom, alebo konateľom spoločnosti, zvoľte možnosť "Živnostník/konateľ", v opačnom prípade zvoľte "Iné".

Kontaktné telefónne číslo
Zadajte hlavné kontaktné telefónne číslo Vašej spoločnosti vo formáte +421900123456, alebo +421233344422.

Kontaktný Email
V prípade, že sa hlavná emailová adresa Vašej spoločnosti nezhoduje s emailovou adresou, ktroú ste zadali pri registrácii, bude pred zobrazením tejto emailovej adresy v profile Vašej spoločnosti nutné túto adresu overiť pomocou odkazu v aktivačnej správe, ktorá Vám bude po registrácii automaticky zaslaná na zadanú emailovú adresu.

Internetová stránka
V prípade, že má Vaša spoločnosť vlastnú internetovú stránku, zadajte odkaz na internetovú stránku Vašej spoločnosti vo formáte http://vasastranka.sk alebo www.vasastranka.sk

Odkaz profilu spoločnosti
Po zaregistrovaní bude profil Vašej spoločnosti dostupný na tomto odkaze.

Kategórie činností spoločnosti
Zvoľte minimálne jednu kategóriu a jednu podkategóriu do ktorej zapadá činnosť Vašej spoločnosti. Vašu spoločnosť môžete zaradiť až do troch kategórií.

Zaregistrovanie spoločnosti
Po zadaní a skontrolovaní správnosti všetkých údajov Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Zaregistrovať spoločnosť", následne budete presmerovaný na domovskú stránku prihláseného užívateľa na mydesk.sk.

Ak ste postupovali podľa tohoto návodu, Vaša spoločnosť by mala byť úspešne zaregistrovaná na mydesk.sk a môžete začať naplno využívať naše služby.


2. Priradenie užívateľa k spoločnosti

K jednému účtu spoločnosti môžete zdarma priradiť až 3 užívateľské účty.

V prípade, že je Vaša spoločnosť už zaregistrovaná na mydesk.sk a chcete jej účet sprístupniť ďalšiemu užívateľovi, nový užívateľ sa musí zaregistrovať pomocou formulára na tomto odkaze rovnako, ako pri registrácii spoločnosti s tým rozdielom, že nezvolí možnosť "Zaregistrovať novú spoločnosť", ale priradí sa k účtu už zaregistrovanej spoločnosti.

Pre registráciu nového užívateľa, vyplňte tento formulár nasledovne:

Registračný Email
Zadajte kontaktnú emailovú adresu užívateľa. Pomocou tejto zadanej emailovej adresy sa bude užívateľ v budúcnosti aj prihlasovať. V prípade, že táto emailová adresa je obsadená, to znamená že tento užívateľ už má vytvorený účet na mydesk.sk, ale je priradený k inej spoločnosti. V tomto prípade bude musieť zadať inú, neobsadenú emailovú adresu.

K tejto emailovej adrese musí mať užívateľ prístup pre jej overenie.

Heslo
Zadajte heslo pomocou ktorého sa bude užívateľ prihlasovať. Z dôvodu bezpečnosti heslo musí mať od 8 do 20 znakov a musí obsahovať číslicu, malé a veľké písmeno.

Heslo znova
Zopakujte heslo.

Nie som právnická osoba a chcem sa zaregistrovať len za účelom jednoduchšieho pridávania dopytov
Toto pole nechajte prázdne

Súhlasím s v.o.p. a pravidlami používania myDesk.sk
Pre registráciu vyžadujeme súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami používania myDesk.sk. V prípade záujmu, sa Vám tieto podmienky zobrazia po kliknutí na ich odkaz, alebo si môžete nechať zaslať na emailovú adresu zadanú v poli "Registračný Email".

Registrácia
Po zadaní a skontrolovaní správnosti všetkých údajov v registračnom formulári kliknite na tlačítko "Zaregistrovať". Následne budete presmerovaný na domovskú stránku mydesk.sk a zobrazí sa Vám hlásenie o registrácii. Pred prvým prihlásením je nutné overiť Emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Overenie emailovej adresy
Po kliknutí na tlačítko "Zaregistrovať" Vám bude zaslaný email s overovacím odkazom. Pre overenie emailovej adresy skotrolujte prijatú poštu v emailovej schránke, ktorú ste zadali do poľa "Registračný Email". Otvorte email s predmetom "Potvrdenie emailovej adresy na myDesk.sk" a postupujte podľa pokynov v správe.

Ak by ste tento email neobdržali, skontrolujte priečinok SPAM vo vašej emailovej schránke.

Po overení emailu budete presmerovaný na vyplnenenie formuláru základného profilu užívateľa.

Pre pokračovanie, vyplňte tento formulár nasledovne:

Krstné meno
Zadajte krstné meno užívateľa.

Priezvisko
Zadajte priezvisko užívateľa.

Titul
V prípade, že má užívateľ akademický titul, zadajte titul, v opačnom prípade ponechajte toto pole prázdne.

Pohlavie
Zvoľte pohlavie užívateľa

Vek
Zadajte vek užívateľa.

Aktuálne sa vek užívateľov nezobrazuje nikde, ak chcete aj do budúcnosti zabrániť zobrazovaniu veku užívateľa, označte možnosť "Nezobrazovať môj vek ostatným užívateľom".

Profilová fotka
Ak si prajete pridať profilovú fotku, kliknite na tlačítko "Vybrať súbor" a vyberte obrázok, ktorý si prajete ako profilovú fotku užívateľa. Túto fotku je možné následne orezať podľa potreby (orezávanie nie je možné na mobilných zariaddeniach).

Požiadavky súboru profilovej fotky:

 • Formát - jpg, jpeg, png
 • Ani jeden z rozmerov obrázka nesmie presahovať 2500px
 • Odporúčaný rozmer - 500x500px

Po zadaní a skontrolovaní správnosti všetkých údajov profilu užívateľa kliknite na tlačítko "Pokračovať". Následne budete presmerovaný na voľbu registrácie novej spoločnosti alebo priradenie k už zaregistrovanej spoločnosti.

V tomto prípade, keď priraďujete užívateľa k už zaregistrovanej spoločnosti na mydesk.sk, kliknite na tlačítko "Nie". Následne sa Vám zobrazí formulár na priradenie k už zaregistrovanej spoločnosti. Zadajte do poľa "IČO zaregistrovanej spoločnosti:" IČO Vašej spoločnosti, ku ktorej chcete užívateľa priradiť. V opačnom prípade, keď chcete zaregistrovať novú spoločnosť, ktorá nie je zaregistrovaná na mydesk.sk, postupujte podľa tohto návodu.

Po zadaní IČO sa Vám zobrazí názov spoločnosti so zadaným IČOM. V prípade, že sa zobrazí správny názov spoločnosti, kliknite na tlačítko "Priradiť". V prípade, že sa Vám namiesto názvu spoločnosti zobrazí hlásenie "Spoločnosť so zadaným IČOm nie je zaregistrovaná" alebo sa zobrazí iný názov spoločnosti, skontrolujte údaj IČO.

Po stlačení tlačítka "Priradiť" budete presmerovaný na domovskú stránku mydesk.sk a zobrazí sa Vám hlásenie o nutnosti potvrdenia žiadosti o priradenie užívateľa k účtu spoločnosti.

Žiadosť o priradenie užívateľa musí byť schválená už priradeným uživateľom spoločnosti, ktorý má oprávnenie "Admin" - Správca účtu Vašej spoločnosti. Správcovi účtu Vašej spoločnosti sa zobrazí upozornenie o novej žiadosti o priradenie užívateľa k účtu spoločnosti a možnosť potvrdenia alebo zamietnutia žiadosti.

Po potvrdení alebo zamietnutí žiadosti správcom učtu Vašej spoločnosti, užívateľ obdrží email s informáciou o schválení alebo zamietnutí žiadosti.

Ak ste postupovali podľa tohoto návodu a správca učtu spoločnosti potvrdil žiadosť užívateľa o priradenie, užívateľ by mal byť úspešne priradený k účtu Vašej spoločnosti na mydesk.sk a môže taktiež začať naplno využívať naše služby.

Všetci priradení užívatelia k spoločnostiam majú automaticky povolené všetky oprávnenia ako napr. spravovanie dokladov, používanie kreditu spoločnosti atď. Preto ak chcte pre priradeného užívateľa obmedziť niektoré možnosti na mydesk.sk, odporúčame Vám zmeniť oprávnenia užívateľov podľa tohto návodu.


3. Nastavenia oprávnení užívateľov

V prípade, že je k účtu Vašej spoločnosti priradených viac ako jeden užívateľ, môžete jednotlivým užívateľom obmedziť funkcie a služby na mydesk.sk podľa Vašich potrieb, avšak minimálne jeden z užívateľov priradených k účtu Vašej spoločnosti musí mať oprávnenie "Admin" - Správca účtu spoločnosti.

Zmeny v oprávneniach užívateľov môže vykonávať iba užívateľ s oprávnením "Admin" alebo "Úprava nastavení účtu spoločnosti".

V prípade, že ste prihlásený a v hlavnom menu sa Vám nezobrazuje položka "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti, to znamená, že Váš užívateľský účet nemá oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".

Pre zmeny v oprávneniach priradených užívateľov prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na stránku úpravy nastavení účtu spoločnosti prejdite na časť "Nastavenia užívateľov" a pod menom užívateľa, ktorého nastavenia a oprávnenia chcete zmeniť, kliknite na odkaz "Upraviť" a následne sa Vám zobrazí formulár pre úpravu nastavení a oprávnení vybraného užívateľa.

Vysvetlenie položiek tohto formulára:

Pozícia v spoločnosti
Zadajte pozíciu užívateľa spoločnosti ako napr. konateľ, manažér, predajca atď. V prípade, že nechcete uvádzať pozíciu užívateľa, ponechajte toto pole prázdne. Pre uloženie pozície kliknite na tlačítko "Uložiť".

Zobrazovať užívateľa medzi kontaktaktmi v profile spoločnosti
Označte túto možnosť v prípade, že si neprajete aby sa vybraný užívateľ zobrazoval na stránke profilu Vašej spoločnosti.

Oprávnenia a ich jednotlivé vysvetlenie

Admin
Označte túto možnosť v prípade, že nechcete užívateľský účet vybraného užívateľa žiadnym spôsobom obmedzovať vo využívaní mydesk.sk. Po zvolení tejto možnosti sa všetky ostatné oprávnenia automaticky povolia a skryjú. V prípade, že má Vaša spoločnosť iba jedného užívateľa s oprávnením "Admin", nie je možné toto oprávnenie vypnúť. Ak to chcete zmeniť, musíte najprv zapnúť toto oprávnenie minimálne jednému inému užívateľovi, ktorý je priradený k účtu Vašej spoločnosti. V prípade, že chcete meniť jednotlivé oprávnenia vybraného užívateľa a tento vybraný užívateľ nie je jediným užívateľom s oprávnením "Admin", odznačte túto možnosť a následne sa Vám zobrazia jednotlivé oprávnenia vybraného uživateľa.

Využívanie kreditu spoločnosti
Označte túto možnosť, ak chcete užívateľovi povoliť platby kreditom na účte Vašej spoločnosti na mydesk.sk.

Mesačný limit kreditu
V prípade, že ste vybranému užívateľovi označili povolenie "Využívanie kreditu spoločnosti", môžete zároveň nastaviť maximálny limit kreditu, ktorý môže použiť za každý kalendárny mesiac. Pre nastavenie tohto limitu zvoľte jednu z možností. Pokiaľ však nechcete nastaviť vybranému užívateľovi maximálny mesačný limit, zvoľte možnosť "Neobmedzene".

Úprava profilu spoločnosti
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť zmeny v profile účtu spoločnosti ako napr. popis o nás, referencie, logo atď.

Úprava nastavení účtu spoločnosti
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť zmeny v nastaveniach účtu spoločnosti ako napr. zmeny údajov Vašej spoločnosti (adresa, kontaktné informácie...), nastavenia oprávnení ostatných užívateľov priradených k účtu Vašej spoločnosti a iné.

Odstránenie účtu spoločnosti
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť odstrániť účet spoločnosti z mydesk.sk.

Vkladanie príspevkov
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť pridávanie príspevkov v mene Vašej spoločnosti.

Spoločné odoberanie noviniek
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť meniť zoznam spoločností, od ktorých odoberá novinky každý priradený užívateľ k Vašej spoločnosti.

Prístup ku kontaktom spoločnosti
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť prístup k spoločným kontaktom Vašej spoločnosti na mydesk.sk. Toto oprávnenie nepovoľuje pridávanie, odstraňovanie a úpravu spoločných kontaktov Vašej spoločnosti na mydesk.sk.

Prístup ku kontaktom zakúpených dopytov
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť prístup ku kontaktom na dopyty, ktoré Vaša spoločnosť zakúpila na mydesk.sk. Pre povolenie tohto oprávnenia musí mať vybraný užívateľ povolený aj "Prístup ku kontaktom spoločnosti".

Správa kontaktov spoločnosti
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť pridávať, odstraňovať a upravovať spoločné kontakty Vašej spoločnosti na mydesk.sk. Pre povolenie tohto oprávnenia musí mať vybraný užívateľ taktiež povolený aj "Prístup ku kontaktom spoločnosti".

Prístup k dokladom
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť zobrazovanie dokladov (faktúr, dodacích listov, cenových ponúk, atď) vytvorených Vašou spoločnosťou na mydesk.sk. Toto oprávnenie povoľuje užívateľovi iba zobrazovanie dokladov Vašej spoločnosti, nepovoľuje mu vystavovanie, odstraňovanie a úpravu týchto dokladov.

Správa dokladov
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť zmenu nastavení dokladov Vašej spoločnosti na mydesk.sk ako napr. prednastavené údaje, pečiatku, zdieľanie a číslovanie dokladov, atď.

Správa faktúr
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť vystavovanie, odstraňovanie a úpravu ostrých a zálohových faktúr pomocou mydesk.sk. Pre povolenie tohto oprávnenia musí mať vybraný užívateľ taktiež povolený aj "Prístup k dokladom".

Správa dodacích listov
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť vystavovanie, odstraňovanie a úpravu dodacích listov pomocou mydesk.sk. Pre povolenie tohto oprávnenia musí mať vybraný užívateľ taktiež povolený aj "Prístup k dokladom".

Správa cenových ponúk
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť vystavovanie, odstraňovanie a úpravu cenových ponúk pomocou mydesk.sk. Pre povolenie tohto oprávnenia musí mať vybraný užívateľ taktiež povolený aj "Prístup k dokladom".

Správa sortimentu
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť pridávanie, odstraňovanie a úpravu položiek sortimentu Vašej spoločnosti na mydesk.sk. Pre povolenie tohto oprávnenia musí mať vybraný užívateľ taktiež povolený aj "Prístup k dokladom".

Úprava firemných dopytov
Označte túto možnosť v prípade, že chcete vybranému užívateľovi povoliť zmeny v dopytoch pridaných na mydesk.sk v mene Vašej spoločnosti.

Uloženie oprávnení
Po označení a skontrolovaní zvolených oprávnení vybraného užívateľa uložte oprávnenia kliknutím na tlačítko "Uložiť nastavenia".


4. Dobíjanie kreditu

Pre dobitie kreditu na mydesk.sk zvoľte v hlavnom menu položku "Dobiť kredit" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Následne budete presmerovaný a zobrazí sa Vám formulár pre dobíjanie kreditu.

V prípade, že ste obdržali kupón na dobitie kreditu, môžete ho využiť po kliknutí na tlačítko "Použiť kupón". Kód z obdržaného kupónu zadajte do poľa "Kód kupónu". Pod týmto poľom sa Vám zobrazí stav a hodnota kupónu s príslušným kódom.

Zadajte výšku požadovaného kreditu, spôsob platby a po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Pokračovať".

V prípade, že ste ako spôsob platby zvolili "Úhradou na bankový účet", budete presmerovaný na stránku detailov platby. Zobrazia sa Vám všetky potrebné platobné informácie a možnosť stiahnuť zálohovú faktúru. Kredit bude k účtu Vašej spoločnosti pripísaný najneskôr do 48 hodín od uhradenia zálohovej faktúry.

V prípade, že ste ako spôsob platby zvolili "Platba kartou", budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu GP WebPay, pomocou ktorej môžete vykonať platbu kartou. Po úspešnom vybavení platby kartou bude požadovaný kredit pripísaný k účtu Vašej spoločnosti okamžite.

Po uhradení obdržíte email s odkazom na detaily a faktúru k uhradenej platbe.

V prípade akýchkoľvek problémov s platbou nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 944 754 907


5. História dobíjania kreditu

Pre zobrazenie histórie dobíjania kreditu na mydesk.sk zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní kliknite na tlačítko "História dobíjania".

Následne sa Vám zobrazí tabuľka so zoznamom všetkých platieb za kredity na mydesk.sk. Po kliknutí na riadok s vybranou platbou budete presmerovaný na stránku detailov platby, kde sa Vám zobrazia všetky detaily a možnosť stiahnuť faktúru k uhradenej platbe alebo zálohovú faktúru k neuhradenej platbe.

Pre zobrazenie histórie dobíjania musíte mať povolené oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


6. História platieb kreditom

V prípade, že chcete zobraziť históriu všetkých vykonaných platieb, ktoré ste vykonali na mydesk.sk, či už za kontakty k dopytom alebo napr. rozšírenia účtu spoločnosti, prejdite na tento odkaz alebo prejdite na stránku nastavení účtu spoločnosti pomocou zvolenia položky "Nastavenia účtu spoločnosti" v hlavnom menu pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti.

Po presmerovaní na stránku nastavení účtu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "História platieb" a budete presmerovaný na stránku histórie platieb Vašej spoločnosť na mydesk.sk.

Na tejto stránke sa v tabuľke zobrazujú detaily všetkých platieb vykonaných Vašou spoločnosťou na mydesk.sk.

Ku každej platbe sa zobrazujú nasledovné údaje:

 • Dátum - dátum platby
 • Suma kreditov - výška platby vyjadrená v kreditoch
 • Účel - účel za akým bola platba vykonaná (v prípade dopytu sa zobrazuje aj odkaz na zakúpený dopyt)
 • Užívateľ - meno priradeného užívateľa, ktorý platbu vykonal

Pre zobrazenie histórie platieb musíte mať povolené oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


7. Zakúpené dopyty

V prípade, že chcete zobraziť všetky dopyty, ktoré boli na mydesk.sk zakúpené Vašou spoločnosťou, zvoľte v hlavnom menu položku "Zakúpené dopyty" pod záložkou "Dopyty".

Po presmerovaní na stránku dopytov sa v tabuľke zobrazujú detaily všetkých dopytov, ktoré Vaša spoločnosť zakúpila na mydesk.sk.

Pri každom dopyte sa zobrazuje dátum zakúpenia kontaktov a odkaz s názvom dopytu. Po kliknutí na odkaz s názvom dopytu budete presmerovaný na zobrazenie detailov dopytu.

Kontakty k vybranému dopytu sa zobrazia iba užívateľom, ktorí majú povolené oprávnenie "Prístup ku kontaktom zakúpených dopytov".


8. Základné údaje spoločnosti

Pre zmenu kontaktných údajov spoločnosti zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti.

Po presmerovaní na stránku nastavení účtu Vašej spoločnosti môžete upravovať základné údaje Vašej spoločnosti.

Zmena základných údajov Vašej spoločnosti:

Názov spoločnosti
Pre zmenu názvu Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Názov spoločnosti". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na úpravu názvu Vašej spoločnosti. Názov Vašej spoločnosti bez skratky typu spoločnosti ako s.r.o., a.s., k.s., v.o.s. zadajte do poľa "Názov spoločnosti" a po skontrolovaní údaju kliknite na tlačítko "Uložiť".

Typ spoločnosti
Pre zmenu typu Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Typ spoločnosti". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu typu Vašej spoločnosti. Zvoľte typ Vašej spoločnosti a kliknite na tlačítko "Uložiť.

DIČ
Pre zmenu DIČ Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "DIČ". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu DIČ Vašej spoločnosti. DIČ Vašej spoločnosti zadajte do poľa "DIČ:". V prípade, že je Vaša spoločnosť platcom DPH, označte možnosť "Spoločnosť je platcom DPH". Po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Pre zmenu základných údajov Vašej spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


9. Kontaktné údaje spoločnosti

Pre zmenu kontaktných údajov spoločnosti zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti.

Po presmerovaní na stránku nastavení účtu Vašej spoločnosti môžete upravovať kontaktné údaje Vašej spoločnosti.

Zmena kontaktných údajov Vašej spoločnosti:

Adresa:
Pre zmenu fakturačnej adresy Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Adresa". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na úpravu adresy Vašej spoločnosti. Zadajte fakturačnú adresu Vašej spoločnosti. Ulica a súpisné číslo sú voliteľné údaje. Po skontrolovaní zadaných údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Telefónne číslo
Pre zmenu hlavného telefónneho čísla Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Telefónne číslo". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu hlavného telefónneho čísla Vašej spoločnosti. Zadajte hlavné telefónne číslo Vašej spoločnosti vo formáte +421900123456 alebo +421233344422 a po skontrolovaní zadaných údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

V prípade, že ste zadali mobilné telefónne číslo, môžete toto číslo overiť pomocou SMS. Po úspešnom overení mobilného telefónneho čísla sa v profile Vašej spoločnosti vedľa zadaného čísla objaví značka potvrdzujúca overenie telefónneho čísla .

V prípade, že ste zadali mobilné telefónne číslo, v riadku "Telefónne číslo" sa pri vašom telefónnom čísle objaví možnosť overiť toto číslo - Overiť číslo. Po kliknutí na Overiť číslo Vám bude zobrazené okno s výzvou na overenie tohto čísla. Pre overenie tohto čísla kliknite na tlačítko "Zaslať overovaciu SMS". Do niekoľkých sekúnd obdržíte SMS s 5 miestnym overovacím kódom, ktorý bude potrebné zadať do poľa "Zadajte overovací kód". Po zadaní overovacieho kódu kliknite na tlačítko "Overiť".

Web
Pre zmenu webovej stránky Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "web". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu webovej stránky Vašej spoločnosti. Webovú stránku Vašej spoločnosti zadajte do poľa "Web:". Po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Email
Pre zmenu hlavného kontaktného emailu Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Email". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu hlavného kontaktného emailu stránky Vašej spoločnosti. Hlavný kontaktný email Vašej spoločnosti zadajte do poľa "Email:". Po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Zmena emailu sa prejaví až po jeho overení.

Pre overenie emailovej adresy skontrolujte prijatú poštu v emailovej schránke, ktorú ste zadali do poľa "Email". Otvorte email s predmetom "Potvrdenie emailovej adresy na mydesk.sk" a postupujte podľa pokynov v správe.

Odkaz profilu
Pre zmenu odkazu profilu Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Odkaz profilu". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu odkazu profilu Vašej spoločnosti. Nový odkaz profilu Vašej spoločnosti na mydesk.sk zadajte do poľa "Nový odkaz:". Po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Nový odkaz profilu zadajte bez "https://mydesk.sk/".

Hlavný kontakt
Pre zmenu hlavného kontaktu Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Hlavný kontakt". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu hlavného kontaktu Vašej spoločnosti. Zvoľte priradeného užívateľa, ktorý sa má na stránke profilu Vašej spoločnosti zobrazovať ako hlavný kontakt a kliknite na tlačítko "Uložiť".

Pre zmenu kontaktných údajov Vašej spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


10. Kategórie činností

Pre zmenu kategórií činností Vašej spoločnosti zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti.

Po presmerovaní na stránku nastavení účtu Vašej spoločnosti môžete upravovať kategórie činností Vašej spoločnosti.

Zmena kategórií činností Vašej spoločnosti

Pre zmenu kategórií činností Vašej spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v tabuľke "Kategórie činností". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na úpravu kategórií činností Vašej spoločnosti. Zvoľte kategórie činností Vašej spoločnosti. Vašu spoločnosť môžete zaradiť až do troch kategórií a 3 podkategórií činností. Povinná je minimálne jedna kategória a jedna podkategória činnosti spoločnosti. Po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Zoznam všetkých kategórií činností nájdete na tomto odkaze.

Pre zmenu kategórií činností Vašej spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


11. Zrušenie účtu spoločnosti

V prípade, že ste sa rozhodli zrušiť účet Vašej spoločnosti zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti.

Po presmerovaní na stránku nastavení účtu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Zrušiť účet". Zobrazí sa Vám okno s upozornením pre potvrdenie zrušenia účtu spoločnosti. Pre zrušenie účtu spoločnosti kliknite na tlačítko "Odstrániť účet".

S účtom spoločnosti budú zároveň odstránené aj všetky užívateľské účty spojené s Vašou spoločnosťou. Zrušenie účtu spoločnosti je nezvratné a zostatkový kredit spoločnosti prepadne.


Správa profilu spoločnosti


1. Odkaz profilu spoločnosti

Pre zmenu odkazu profilu prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti a po presmerovaní kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Odkaz profilu". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu odkazu profilu Vašej spoločnosti. Nový odkaz profilu Vašej spoločnosti na mydesk.sk zadajte do poľa "Nový odkaz:". Po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Nový odkaz profilu zadajte bez "https://mydesk.sk/".

V prípade, že ste prihlásený a v hlavnom menu sa Vám nezobrazuje položka "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti, to znamená, že Váš užívateľský účet nemá oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


2. Počet zobrazení profilu spoločnosti

V prípade, že máte oprávnenie "Úprava profilu spoločnosti", môžete zistiť koľkokrát bol navštívený profil Vašej spoločnosti. Stačí ak prejdete na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvolíte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti sa Vám počet zobrazení profilu zobrazí v časti "Hodnotenie Vašej spoločnosti".

V prípade, že ste prihlásený a v hlavnom menu sa Vám nezobrazuje položka "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti alebo sa Vám nezobrazujú údaje s počtom návštev profilu Vaše spoločnosti, to znamená, že Váš užívateľský účet nemá oprávnenie "Úprava profilu spoločnosti".


3. Hodnotenie spoločnosti

Pre zobrazenie hodnotenia Vašej spoločnosti prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvolíte "Upraviť profil spoločnosti"/"Zobraziť profil spoločnosti". Výsledky hodnotenia sa zobrazia v časti "Hodnotenie Vašej spoločnosti".

Výsledky hodnotenia vyjadrujú priemerné hodnotenie návštevníkov profilu danej spoločnosti.

Vysvetlenie farieb hodnotenia

 • menej ako 25 hodnotení
 • 25 až 49 hodnotení
 • 50 až 99 hodnotení
 • 100 a viac hodnotení

Výsledok hodnotenia Vašej spoločnosti sa návštevníkom profilu Vašej spoločnosti objaví až po získaní prvých 5 hodnotení.


4. Titulný obrázok

Titulný obrázok sa zobrazuje nad profilom Vašej spoločnosti a nad profilom všetkých užívateľov priradených k Vašej spoločnosti.

Zmenu titulného obrázka môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava profilu spoločnosti".

Pre zmenu titulného obrázka prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvoľte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Upraviť titulný obrázok", ktoré sa nachádza v strede titulného obrázka Vašej spoločnosti.

V prípade že sa Vám tlačítko "Upraviť titulný obrázok" nezobrazuje, nemáte oprávnenie "Úprava profilu spoločnosti" alebo sa snažíte upraviť obrázok pomocou mobilného zariadenia. Zmenu titulného obrázka nie je možné vykonať pomocou mobilného zariadenia.

Po kliknutí na tlačítko "Upraviť titulný obrázok" sa Vám zobrazí okno na zmenu titulného obrázka Vašej spoločnosti.

V prípade, že ste už v minulosti nahrali titulný obrázok Vašej spoločnosti, môžete ho odstrániť pomocou tlačítka "Vymazať titulný obrázok".

Pre pridanie/zmenu titulného obrázka k profilu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Vybrať súbor" a zvoľte obrázok, ktorý si prajete pridať. Obrázok sa pred uložením zobrazí a podľa potreby ho môžete orezať. Orezávanie nie je možné pomocou mobilných zariadení. V prípade, že sa rozhodnete obrázok ponechať bez orezania, vybraný obrázok sa automaticky upraví na požadovaný rozmer 1500x600 pixelov. Po skontrolovaní obrázka kliknite na tlačítko "Uložiť". Obrázok sa spracuje a uloží. V prípade, že by sa obrázok po spracovaní nezobrazoval správne alebo by sa zobrazoval predošlý obrázok, skúste obnoviť stránku.

Odporúčaná veľkosť titulného obrázku profilu spoločnosti je 1500x600 pixelov a ani jeden z rozmerov nesmie presahovať 2500 pixelov.

Podporované formáty obrázkov:

 • jpg
 • jpeg
 • png


5. Logo

Zmenu loga môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava profilu spoločnosti".

Pre zmenu loga prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvoľte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Upraviť logo", ktoré sa nachádza pod logom, naľavo od názvu Vašej spoločnosti.

V prípade že sa Vám tlačítko "Upraviť logo" nezobrazuje, nemáte povolené oprávnenie "Úprava profilu spoločnosti" alebo sa snažíte upraviť logo pomocou mobilného zariadenia. Zmenu loga nie je možné vykonať pomocou mobilného zariadenia.

Po kliknutí na tlačítko "Upraviť logo" sa Vám zobrazí okno na zmenu loga Vašej spoločnosti.

V prípade, že ste už v minulosti nahrali logo Vašej spoločnosti, môžete ho odstrániť pomocou tlačítka "Vymazať titulný obrázok".

Pre pridanie/zmenu loga Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Vybrať súbor" a zvoľte obrázok, ktorý si prajete pridať. Obrázok sa pred uložením zobrazí a podľa potreby ho môžete orezať. Orezávanie nie je možné pomocou mobilných zariadení. V prípade, že sa rozhodnete obrázok ponechať bez orezania, vybraný obrázok sa automaticky upraví na požadovaný rozmer 500x500 pixelov. Po skontrolovaní obrázka kliknite na tlačítko "Uložiť". Obrázok sa spracuje a uloží. V prípade, že by sa logo po spracovaní nezobrazovalo správne alebo by sa zobrazovalo predošlé logo, skúste obnoviť stránku.

Odporúčaná veľkosť loga spoločnosti je 500x500 pixelov a ani jeden z rozmerov nesmie presahovať 2500 pixelov.

Podporované formáty obrázkov:

 • jpg
 • jpeg
 • png


6. Slogan

Zmenu sloganu spoločnosti môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava profilu spoločnosti".

Pre zmenu sloganu prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvoľte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Upraviť slogan", ktoré sa nachádza napravo pod názvom Vašej spoločnosti.

V prípade že sa Vám tlačítko "Upraviť slogan" nezobrazuje, nemáte povolené oprávnenie "Úprava profilu spoločnosti".

Po kliknutí na tlačítko "Upraviť slogan" sa Vám zobrazí okno na zmenu sloganu Vašej spoločnosti.

V prípade, že ste už v minulosti zadali slogan Vašej spoločnosti, môžete ho odstrániť pomocou tlačítka "Odstrániť pôvodný slogan".

Pre pridanie/zmenu sloganu Vašej spoločnosti zadajte Váš slogan a po skontrolovaní kliknite na tlačítko "Uložiť nový slogan". Slogan nesmie presahovať 80 znakov.


7. O nás

Zmenu popisu Vašej spoločnosti môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava profilu spoločnosti".

Pre zmenu popisu Vašej spoločnosti prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvoľte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Upraviť", ktoré sa nachádza v časti "O nás".

V prípade že sa Vám toto tlačítko nezobrazuje, nemáte povolené oprávnenie "Úprava profilu spoločnosti".

Po kliknutí na tlačítko "Upraviť" sa Vám zobrazí okno na zmenu popisu Vašej spoločnosti.

V prípade, že ste už v minulosti zadali popis Vašej spoločnosti, môžete ho odstrániť pomocou tlačítka "Odstrániť pôvodný popis".

Pre pridanie/zmenu popisu Vašej spoločnosti zadajte Váš popis a po skontrolovaní kliknite na tlačítko "Uložiť nový popis spoločnosti".


8. Hlavný kontakt

Zmenu hlavného Vašej spoločnosti môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava nastavení účtu spoločnosti".

Pre zmenu hlavného kontaktu Vašej spoločnosti zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti.

Pre zmenu hlavného kontaktu Vašej spoločnosti zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti a kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Hlavný kontakt". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu hlavného kontaktu Vašej spoločnosti. Zvoľte priradeného užívateľa, ktorý sa má na stránke profilu Vašej spoločnosti zobrazovať ako hlavný kontakt a kliknite na tlačítko "Uložiť".


9. Kontakty užívateľov

V prípade, že si neprajete, aby sa niektorý z užívateľov priradených k účtu Vašej spoločnosti zobrazoval na odkaze profilu Vašej spoločnosti, môžete vypnúť zobrazovanie tohto užívateľa v nastaveniach účtu spoločnosti.

Zmenu zobrazovaných užívateľov v profile Vašej spoločnosti môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava nastavení účtu spoločnosti".

V prípade, že ste prihlásený a v hlavnom menu sa Vám nezobrazuje položka "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti, to znamená, že Váš užívateľský účet nemá oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".

Pre zmeny zobrazovaných užívateľov v profile Vašej spoločnosti prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na stránku úpravy nastavení účtu spoločnosti prejdite na časť "Nastavenia užívateľov" a pod menom užívateľa, ktorého zobrazovanie v profile Vašej spoločnosti chcete zmeniť, kliknite na odkaz "Upraviť" a následne sa Vám zobrazí formulár pre úpravu nastavení a oprávnení vybraného užívateľa. Zmenu môžete vykonať označením alebo odznačením možnosti "Zobrazovať užívateľa medzi kontaktmi v profile spoločnosti" a následným kliknutím na tlačítko "Uložiť nastavenia".

V prípade, že je k účtu Vašej spoločnosti priradený iba jeden užívateľ, nie je možné vypnúť zobrazovanie tohto užívateľa v profile Vašej spoločnosti.


10. Príspevky

Príspevky pridané Vašou spoločnosťou sa zobrazujú na domovských stránkach užívateľov a spoločností, ktoré sa prihlásili na odber príspevkov Vašej spoločnosti a na stránke profilu Vašej spoločnosti.

Pre pridávanie príspevkov v mene Vašej spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Vkladanie príspevkov".

Pridávanie príspevkov
Pre pridanie príspevku vložte obsah príspevku do formulára "Vložte príspevok" na domovskej stránke mydesk.sk.

Obsah príspevku nesmie presahovať 5000 znakov.

Odkaz príspevku zadajte vo formáte www.stranka.sk alebo http://stranka.sk

Podporované formáty obrázkov príspevku

 • jpg
 • jpeg
 • png

Odstraňovanie príspevkov: Pre odstránenie príspevku prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvoľte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti prejdite na časť "Príspevky spoločnosti" a kliknite na tlačitko "Odstrániť" v príspevku, ktorý si prajete odstrániť.

Odstránenie príspevku môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava profilu spoločnosti".


11. Referencie

Pridávanie, úpravu a odstraňovanie referencií v profile Vašej spoločnosti môžu vykonať iba užívatelia s povolením oprávnenia "Úprava profilu spoločnosti".

Pre zmenu referencií Vašej spoločnosti prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvoľte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Upraviť referencie", ktoré sa nachádza v časti "Referencie". Následne budete presmerovaný na stránku úpravy referencií spoločnosti.


11.a Pridávanie referencií

V prípade, že ste sa rozhodli pridať novú referenciu Vašej spoločnosti, na stránke úpravy referencií kliknite na tlačítko "Pridať referenciu". Následne budete presmerovaný na stránku pre pridanie referencií spoločnosti.

Popis referencie
Pre pridanie popisu referencie kliknite na tlačítko "Upraviť popis" v časti "Popis". Zobrazí sa Vám okno na pridanie popisu referencie. Zadajte "Popis referencie" a po skontrolovaní zadaného popisu kliknite na tlačítko "Uložiť nový popis".

Obrázky referencie
Pre pridanie obrázkov referencie kliknite na tlačítko "Pridať obrázky" v časti "Obrázky". Zobrazí sa Vám okno na pridanie obrázkov referencie. Kliknite na tlačítko "Pridať obrázky" a vyberte obrázok, ktorý chcete pridať do referencie. Podľa potreby môžete obrázok orezať a pridať k nemu samostatný popis. Pre pridanie ďalších obrázkov kliknite na tlačítko "Pridať obrázok" a opakujte akciu ako pri prvom obrázku. Po pridaní všetkých obrázkov kliknite na tlačítko "Uložiť vybrané obrázky".

Prekročenie limitu počtu obrázkov referencií
Zdarma máte k dispozícii 3 referencie s 5 obrázkami k referencii. V prípade, že ste tento limit prekročili a chcete pridať ďalšie obrázky kliknite na tlačítko "Navýšiť limit" a pokračujte podľa pokynov v okne pre navýšenie limitu.


11.b Úprava referencií

V prípade, že ste sa rozhodli upraviť referenciu Vašej spoločnosti, na stránke úpravy referencií kliknite na tlačítko "Upraviť referenciu" pri referencii ktorú chcete upraviť, následne budete presmerovaný na stránku pre úpravu vybranej referencie.

Popis referencie
Pre zmenu popisu referencie kliknite na tlačítko "Upraviť popis" v časti "Popis". Zobrazí sa Vám okno na úpravu popisu referencie. Zadajte Popis referencie a po skontrolovaní zadaného popisu kliknite na tlačítko "Uložiť nový popis". V prípade, že ste sa rozhodli odstrániť pôvodný popis, kliknite v okne pre úpravu popisu referencie na tlačítko "Odstrániť pôvodný popis".

Obrázky referencie
Pre pridanie obrázkov referencie kliknite na tlačítko "Pridať obrázky" v časti "Obrázky". Zobrazí sa Vám okno na pridanie obrázkov referencie. Kliknite na tlačítko "Pridať obrázky" a vyberte obrázok, ktorý chcete pridať do referencie. Podľa potreby môžete obrázok orezať a pridať mu samostatný popis. Pre pridanie ďalších obrázkov kliknite na tlačítko "Pridať obrázok" a opakujte akciu ako pri prvom obrázku. Po pridaní všetkých obrázkov kliknite na tlačítko "Uložiť vybrané obrázky".

Prekročenie limitu počtu obrázkov referencií
Zdarma máte k dispozícii 3 referencie s 5 obrázkami k referencii. V prípade, že ste tento limit prekročili a chcte pridať ďalšie obrázky kliknite na tlačítko "Navýšiť limit" a pokračujte podľa pokynov v okne pre navýšenie limitu.

Zmena titulného obrázku referencie
Pre zmenu titulného obrázku referencie kliknite na tlačítko "Vybrať titulný obrázok" v časti "Titulný obrázok". Zobrazí sa Vám okno s možnosťou voľby titulného obrázka. Pre zvolenie titulného obrázka kliknite na tlačítko "Vybrať" pod obrázkom, ktorý chcete zvoliť ako titulný obrázok referencie.

Úprava popisu obrázka
V prípade, že chcete zmeniť popis niektorého z obrázkov referencie kliknite na tlačítko "Upraviť popis obrázka" pod obrázkom, ktorého popis chcete upraviť. Zadajte popis obrázka a po skontrolovaní kliknite na tlačítko "Uložiť nový popis". V prípade, že chcete odstrániť pôvodný popis obrázka, kliknite na tlačítko "Odstrániť pôvodný popis".

Odstránenie obrázka referencie
V prípade, že ste sa rozhodli odstrániť niektorý z obrázkov referencie, kliknite na tlačítko "Odstrániť obrázok" pod obrázkom, ktorý ste sa rozhodli odstrániť a potvrďte odstránenie obrázka kliknutím na tlačítko "Vymazať obrázok".


11.c Odstránenie referencií

V prípade, že ste sa rozhodli odstrániť niektorú z referencií Vašej spoločnosti, prejdite na odkaz profilu Vašej spoločnosti alebo v hlavnom menu zvoľte "Upraviť profil spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. Po presmerovaní na odkaz profilu Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Upraviť referencie", ktoré sa nachádza v časti "Referencie". Následne budete presmerovaný na stránku úpravy referencií spoločnosti.

Pre odstránenie referencie kliknite na stránke úpravy referencií spoločnosti na tlačítko "Odstrániť referenciu" pod referenciou ktorú chcete odstrániť a pre potvrdenie odstránenia vybranej referencie kliknite na tlačítko "Vymazať referenciu".


Správa účtu užívateľa


1. Správy

Na mydesk.sk majú užívatelia možnosť medzi sebou komunikovať pomocou jednoduchých textových správ. Pre zobrazenie všetkých Vašich konverzácií prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte "Správy" pod záložkou s Vaším krstným menom a budete presmerovaný na stránku všetkých Vašich konverzácií.


2. Nastavenia emailov

V prípade, že chcete emailom dostávať upozornenia na nové dopyty, mesačný newsletter o novinkách na mydesk.sk alebo chcete odoberať tipy a triky na efektívnejšie využívanie mydesk.sk, kliknite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte "Nastavenia emailov" pod záložkou s Vaším krstným menom a budete presmerovaný na stránku pre nastavenia Vašich emailových odberov.

Vyberte si z ponuky emailových odberov a kliknite na tlačítko "Uložiť".


3. Zmena hesla

V prípade, že chcete zmeniť Vaše heslo, v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom. Po presmerovaní kliknite na tlačítko "Zmeniť heslo" v časti "Ďalšie možnosti". Vyplňte formulár a kliknite na tlačítko "Uložiť".


4. Zrušenie účtu užívateľa

V prípade, že chcete odstrániť Váš účet, v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom. Po presmerovaní kliknite na tlačítko "Zrušiť účet" a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

V prípade, že je k Vašej sppločnosti priradených viac užívateľov a Vy ste jediný užívateľ s oprávnením "Admin", budete musieť pred odstránením Vášho účtu povoliť oprávnenie "Admin" pre iného užívateľa, ktorý je priradený k účtu Vašej spoločnosti.

V prípade, že ste jediný užívateľ priradený k účtu Vašej spoločnosti, Váš účet budete musieť odstrániť pomocou odstránenia účtu spoločnosti. Pre odstránenie účtu spoločnosti postupujte podľa tohto návodu.


Správa profilu užívateľa


1. Odkaz profilu užívateľa

V prípade, že chcete zmeniť odkaz Vášho profilu, v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom. Pre zmenu odkazu Vášho profilu kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Odkaz profilu". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu odkazu Vášho profilu. Nový odkaz Vášho profilu na mydesk.sk zadajte do poľa "Nový odkaz:". Po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

Nový odkaz profilu zadajte bez "https://mydesk.sk/".


2. Počet zobrazení profilu užívateľa

V prípade, že chcete zistiť koľkokrát bol navštívený Váš profil, v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom. Po presmerovaní sa Vám v časti "Ďalšie možnosti" zobrazuje údaj s počtom zobrazení Vášho profilu.


3. Profilová fotka

Pre zmenu profilovej fotky v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom. Po presmerovaní kliknite na tlačítko "Zmeniť fotku", ktoré sa nachádza pod Vašou aktuálnou profilovou fotkou, naľavo od názvu Vášho mena.

Po kliknutí na tlačítko "Zmeniť fotku" sa Vám zobrazí okno na zmenu Vašej profilovej fotky.

V prípade, že ste už v minulosti nahrali profilovú fotku, môžete ju odstrániť pomocou tlačítka "Vymazať pôvodnú fotku".

Pre pridanie/zmenu Vašej profilovej fotky kliknite na tlačítko "Vybrať súbor" a zvoľte obrázok, ktorý si prajete pridať. Obrázok sa pred uložením zobrazí a podľa potreby ho môžete orezať. Orezávanie nie je možné pomocou mobilných zariadení. V prípade, že sa rozhodnete obrázok ponechať bez orezania, vybraný obrázok sa automaticky upraví na požadovaný rozmer 500x500 pixelov. Po skontrolovaní obrázka kliknite na tlačítko "Uložiť". Obrázok sa spracuje a uloží. V prípade, že by sa Vaša profilová fotka po spracovaní nezobrazovala správne alebo by sa zobrazovala predošlá profilová fotka, skúste obnoviť stránku.

Odporúčaná veľkosť profilovej fotky je 500x500 pixelov a ani jeden z rozmerov nesmie presahovať 2500 pixelov.

Podporované formáty obrázkov:

 • jpg
 • jpeg
 • png


4. Popis užívateľa

Pre zmenu popisu o Vás v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom. Po presmerovaní kliknite na tlačítko "Upraviť", ktoré sa nachádza napravo pod aktuálnym popisom o Vás alebo textom "Niečo o Vás v skratke".

Po kliknutí na tlačítko "Upraviť" sa Vám zobrazí okno na zmenu popisu o Vás.

Pre pridanie/zmenu popisu o Vás zadajte Váš popis a po skontrolovaní kliknite na tlačítko "Uložiť".


5. Základné údaje užívateľa

Pre zmenu Vašich základných údajov v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom.

Po presmerovaní na stránku nastavení Vášho účtu môžete upravovať Vaše základné údaje.

Zmena Vašich základných údajov:

Krstné meno
Pre zmenu Vášho krstného mena kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Krstné meno". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na úpravu Vášho krstného mena. Zadajte Vaše krstné meno a po skontrolovaní údaju kliknite na tlačítko "Uložiť".

Priezvisko
Pre zmenu Vášho priezviska kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Priezvisko". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na úpravu Vášho priezviska. Zadajte Vaše priezvisko a po skontrolovaní údaju kliknite na tlačítko "Uložiť".

Titul
Pre zmenu Vášho titulu kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Titul". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na úpravu Vášho titulu. Zadajte Váš titul a po skontrolovaní údaju kliknite na tlačítko "Uložiť".

Vek
Pre zmenu Vášho veku kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Vek". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu vášho veku. Zadajte Váš vek a po skontrolovaní údaju kliknite na tlačítko "Uložiť".

Aktuálne sa Váš vek nezobrazuje nikde. Ak chcete aj do budúcnosti zabrániť zobrazovaniu Vášho veku, označte možnosť "Nezobrazovať môj vek ostatným užívateľom".


6. Kontaktné údaje užívateľa

Pre zmenu Vašich kontaktných údajov v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom.

Po presmerovaní na stránku nastavení Vášho účtu môžete upravovať Vaše kontaktné údaje.

Zmena Vašich kontaktných údajov:

Email
Pre zmenu Vášho emailu kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Email". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu Vášho emailu. Váš email zadajte do poľa "Email:". Po skontrolovaní údaju kliknite na tlačítko "Uložiť".

Zmenou emailu sa zmení aj Váš prihlasovací email.

Zmena emailu sa prejaví až po jeho overení.

Pre overenie emailovej adresy skontrolujte prijatú poštu v emailovej schránke, ktorú ste zadali do poľa "Email". Otvorte email s predmetom "Potvrdenie emailovej adresy na mydesk.sk" a postupujte podľa pokynov v správe.

Telefónne číslo
Pre zmenu Vášho telefónneho čísla kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Telefónne číslo". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu Vášho telefónneho čísla. Zadajte Vaše telefónne číslo vo formáte +421900123456 alebo +421233344422 a po skontrolovaní zadaných údajov kliknite na tlačítko "Uložiť".

V prípade, že ste zadali mobilné telefónne číslo, môžete toto číslo overiť pomocou SMS. Po úspešnom overení mobilného telefónneho čísla sa vo Vašom profile vedľa Vášho telefónneho čísla objaví značka potvrdzujúca overenie telefónneho čísla .

V prípade, že ste zadali mobilné telefónne číslo, v riadku "Telefónne číslo" sa pri vašom telefónnom čísle objaví možnosť overiť toto číslo - Overiť číslo. Po kliknutí na Overiť číslo Vám bude zobrazené okno s výzvou na overenie tohto čísla. Pre overenie tohto čísla kliknite na tlačítko "Zaslať overovaciu SMS". Do niekoľkých sekúnd obdržíte SMS s 5 miestnym overovacím kódom, ktorý bude potrebné zadať do poľa "Zadajte overovací kód". Po zadaní overovacieho kódu kliknite na tlačítko "Overiť".


7. Ostatné údaje užívateľa

Pre zmenu Vašich ostatných údajov v hlavnom menu zvoľte položku "Upraviť profil užívateľa" pod záložkou s Vaším krstným menom.

Po presmerovaní na stránku nastavení Vášho účtu môžete upravovať Vaše ostatné údaje.

Zmena Vašich ostatných údajov:

Pozícia v spoločnosti
Pre zmenu Vašej pozície v spoločnosti kliknite na odkaz "Upraviť" v riadku "Pozícia v spoločnosti". Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí okno s výzvou na zmenu Vašej pozície v spoločnosti. Zadajte Vašu pozíciu v spoločnosti a po skontrolovaní údaju kliknite na tlačítko "Uložiť". V prípade, že chcete odstrániť Vašu predošlú pozíciu v spoločnosti, kliknite na tlačítko "Odstrániť pozíciu".

V prípade, že sa Vám v riadku "Pozícia v spoločnosti" nezobrazuje odkaz "Upraviť" nemáte povolené oprávnenie "Úprava profilu spoločnosti", ktoré je pre túto zmenu nevyhnutné.


Kontakty


1. Kontakty spoločnosti

Na mydesk.sk máte možnosť vytvoriť spoločný adresár kontaktov Vašej spoločnosti. Tieto kontakty sú viditeľné všetkým užívateľom priradeným k účtu Vašej spoločnosti, ktorí majú povolené oprávnenie "Prístup ku kontaktom spoločnosti". Pre zobrazenie spoločných kontaktov Vašej spoločnosti prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Kontakty" pod záložkou s Vaším krstným menom. Po presmerovaní sa spoločné kontakty Vašej spoločnosti zobrazujú v časti "Kontakty spoločnosti".

Detaily kontaktu sa Vám zobrazia po kliknutí na meno kontaktu.


2. Kontakty užívateľa

Okrem spoločných kontaktov Vašej spoločnosti máte na mydesk.sk možnosť vytvoriť adresár s vlastnými kontaktmi užívateľa. Tieto kontakty sú prístupné iba užívateľovi, ktorý ich vytvoril. Pre zobrazenie Vašich kontaktov prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Kontakty" pod záložkou s Vaším krstným menom. Po preserovaní sa Vaše kontakty zobrazujú v časti "Vaše kontakty".

Detaily kontaktu sa Vám zobrazia po kliknutí na meno kontaktu.


3. Pridanie kontaktu

Pre pridanie nového kontaktu prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Kontakty" pod záložkou s Vaším krstným menom a následne budete presmerovaný na stránku kontaktov.

Pre pridanie nového kontaktu do adresára kliknite na tlačítko "Pridať kontakt". Zobrazí sa Vám okno s formulárom na pridanie kontaktu. Vyplňte tento formulár a po skontrolovaní údajov kliknite na tlačítko "Vytvoriť kontakt".

V prípade, že máte povolené oprávnenie "Správa kontaktov spoločnosti", môžete pred uložením zvoliť, či chcete kontakt priradiť medzi spoločné kontakty spoločnosti. Podľa požiadavky označte polia "Pridať medzi moje kontakty" a "Pridať medzi kontakty spoločnosti".

V prípade, že chcete vytvoriť nový kontakt na užívateľa, ktorý je zaregistrovaný na mydesk.sk, môžete tak urobiť na stránke profilu vybraného užívateľa kliknutím na tlačítko "Pridať medzi kontakty". Zobrazí sa Vám rovnaké okno s formulárom na pridanie kontaktu ako pri vytváraní kontaktu na stránke kontaktov. V prípade potreby upravte/doplňte údaje kontaktu a kliknite na tlačítko "Vytvoriť kontakt".

Pre pridávanie spoločných kontaktov spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Správa kontaktov spoločnosti".


4. Úprava kontaktu

Pre úpravu kontaktov prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Kontakty" pod záložkou s Vaším krstným menom.

Po kliknutí na meno kontaktu, ktorý chcete upraviť sa Vám zobrazia detaily vybraného kontaktu.

Pre úpravu detailov kontaktu kliknite na tlačítko "Upraviť" v karte detailov kontaktu, následne sa Vám zobrazí okno s formulárom na úpravu vybraného kontaktu. Zadajte alebo upravte požadované detaily kontaktu a kliknite na tlačítko "Upraviť kontakt".

V prípade, že chcete vybraný kontakt skopírovať zo spoločných kontaktov spoločnosti medzi Vaše kontakty a naopak, po kliknutí na názov kontaktu kliknite na tlačítko "Pridať do mojich kontaktov" alebo "Pridať do kontaktov spoločnosti".

Pre zobrazenie kontaktov spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Prístup ku kontaktom spoločnosti".

Pre pridávanie a úpravu kontaktov spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Správa kontaktov spoločnosti".


5. Odstránenie kontaktu

Pre odstránenie kontaktu prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Kontakty" pod záložkou s Vaším krstným menom.

Po kliknutí na meno kontaktu, ktorý chcete odstrániť sa Vám zobrazia detaily vybraného kontaktu.

Pre odstránenie kontaktu kliknite na tlačítko "Odstrániť" v karte detailov kontaktu, následne sa Vám zobrazí okno s potvrdením na odstránenie kontaktu. Odstránenie kontaktu potvrďte kliknutím na tlačítko "Odstrániť kontakt".

Pre odstránenie kontaktov spoločnosti musíte mať povolené oprávnenie "Správa kontaktov spoločnosti".


Doklady


1. Nastavenia dokladov

Pre nastavenie tvorby dokladov prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte možnosť "Nastavenia dokladov" pod záložkou "Doklady".

Pre zmeny nastavení dokladov musíte mať povolené oprávnenie "Správa dokladov".

V prípade, že ste prihlásený a v hlavnom menu sa Vám nezobrazuje položka "Nastavenia dokladov" pod záložkou "Doklady", to znamená, že Váš užívateľský účet nemá oprávnenie "Správa dokladov".


1.a Prednastavené údaje

Pre zmenu prednastavených údajov dokladov Vašej spoločnosti prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte možnosť "Nastavenia dokladov" pod záložkou "Doklady". Následne budete presmerovaný na formulár s prednastavenými údajmi Vašej spoločnosti. V prípade, že chcete akýkoľvek údaj zmeniť stačí ak ho zmeníte v príslušnom poli a po skontrolovaní všetkých údajov kliknete na tlačítko "Uložiť".

Jednotlivé údaje

Zapísaný v živnostenskom registri
Zadajte údaj o údaj o zápise Vašej spoločnosti v príslušnom registri. Tento údaj nie je možné zmeniť pri tvorbe samostatných dokladov.

Vystavovateľ dokladov
Zadajte meno osoby, ktorá sa má v dokladoch zobrazovať ako vystavovateľ dokladu. Tento údaj je možné zmeniť pri tvorbe samostatných dokladov.

Adresa na dokladoch Vašej spoločnosti
Zadajte do príslušných polí údaje, ktoré sa zhodujú s fakturačnou adresou Vašej spoločnosti. Tieto údaje nie je možné zmeniť pri tvorbe samostatných dokladov.

Kontaktné údaje
Zadajte do príslušných polí kontaktné údaje, ktoré sa budú zobrazovať na dokladoch Vašej spoločnosti. Tieto údaje nie je možné zmeniť pri tvorbe samostatných dokladov.

Bankový účet
Zadajte do príslušných polí údaje Vášho bankové účtu, ktoré sa budú zobrazovať na dokladoch Vašej spoločnosti. Tieto údaje je možné zmeniť pri tvorbe samostatných dokladov.

Splatnosť faktúr v dňoch
Zadajte dobu splatnosti Vašich faktúr. Tento údaj je možné zmeniť pri tvorbe samostatných faktúr.

Pečiatka
Pre pridanie pečiatky k Vaším dokladom kliknite na tlačítko "Vložiť obrázok". Vyberte obrázok s Vašou zoskenovanou pečiatkou a podľa potreby ho môžete orezať.

Podporované formáty obrázkov:

 • jpg
 • jpeg
 • png

Odporúčaná veľkosť obrázku pečiatky je 500x500 pixelov a ani jeden z rozmerov nesmie presahovať 2500 pixelov.

Po zadaní a skontrolovaní všetkých prednastavených údajov k dokladom Vašej spoločnosti kliknite na tlačítko "Uložiť".


1.b Prednastavené poznámky dokladov

V prípade, že si chcete uložiť poznámky, ktoré často pridávate do dokladov, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko "Prednastavené poznámky". Zobrazí sa Vám okno s prednastavenými poznámkami. Zadajte názov a obsah poznámky a kliknite na tlačítko "Uložiť poznámku".

V dokladoch sa zobrazuje iba obsah zadanej poznámky.

Pre zobrazenie uloženej poznámky kliknite na názov poznámky. V prípade, že chcete vybranú poznámku odstrániť, kliknite na tlačítko "Odstrániť poznámku".


1.c Číslovanie dokladov

Číslovanie dokladov môžete nastaviť zadaním formátu číslovania pri časti s príslušným typom dokladu. Číslo každého dokladu môže byť zmenené pri tvorbe samostatného dokladu.

Nastavenie formátu číslovania:

Prvé použitie týchto znakov v reťazci formátu číslovania bude nahradené týmito hodnotami:

 • r - rok (iba posledné 2 čísla roku)
 • rr - rok (všetky 4 čísla)
 • m - mesiac (01 - 12)
 • d - deň (01 - 31)

Reťazec formátu číslovania sa musí končiť minimálne jedným znakom "c". Každý jeden znak "c" na konci reťazca formátu číslovania predstavuje počet číslic na konci čísla dokladu.

Príklady:

 • ccc - 001
 • OFccc - OF001
 • OFdccc - OF20001
 • OFmdccc - OF1020001
 • OFrmdccc - OF191020001
 • OFrrmdccc - OF20191020001

Nasledujúce číslo
Zadajte číslo nasledujúceho dokladu v poradí.

Po nastavení a skontrolovaní formátov číslovania kliknite na tlačítko "Uložiť".


1.d Zdieľanie dokladov

V prípade, že chcete sprístupniť zobrazenie Vašich dokladov niekomu, kto nie je zaregistrovaný na mydesk.sk (napr. externej účtovníčke), môžete tak urobiť zapnutím zdielania dokladov. Po zapnutí zdieľania dáte odkaz a heslo pre prístup k dokladom osobe, ktorej chcete povoliť zobrazenie dokladov Vašej spoločnosti.

Osoba, ktorá si zobrazí Vaše doklady pomocou takéhoto zdieľania dokladov nemôže doklady Vašej spoločnosti vytvárať, upravovať a odstraňovať. Táto služba je určená iba na zobrazovanie dokladov Vašej spoločnosti.

Pre povolenie zdieľania dokladov Vašej spoločnosti prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte možnosť "Nastavenia dokladov" pod záložkou "Doklady". Následne budete presmerovaný na formulár s prednastavenými údajmi Vašej spoločnosti. Na konci stránky označte možnosť "Povoliť zdieľanie dokladov", zadajte heslo pre prístup k dokladom Vašej spoločnosti a kliknite na tlačítko "Uložiť".

Odkaz pre prístup k dokladom Vašej spoločnosti sa Vám zobrazuje nad možnosťou "Povoliť zdieľanie dokladov". Skopírujte tento odkaz a spolu s heslom ho pošlite osobe, ktorej chcete sprístupniť doklady Vašej spoločnosti.

Pre zrušenie zdieľania dokladov Vašej spoločnosti odznačte možnosť "Povoliť zdielanie dokladov".

Zmena hesla pre prístup k dokladom:
V prípade, že máte zapnuté zdieľanie dokladov Vašej spoločnosti a chcete zmeniť prístupové heslo k dokladom, kliknite na tlačítko "Zmeniť heslo" pod možnosťou "Povoliť zdieľanie dokladov". Zadajte nové heslo a kliknite na tlačítko "Uložiť".


2. Prehľad dokladov

Pre jednoduchý prehľad a prístup ku všetkým dokladom vytvorených Vašou spoločnosťou zvoľte v hlavnom menu položku "Prehľad dokladov" pod záložkou "Doklady".

Prehľad dokladov sa zobrazí iba užívateľom s povoleným oprávnením "Prístup k dokladom". V prípade, že sa Vám v hlavnom menu nezobrazuje položka "Prehľad dokladov" pod záložkou "Doklady", to znamená, že nemáte povolené oprávnenie "Prístup k dokladom".


3. Sortiment

Pre jednoduchšie pridávanie položiek do dokladov si môžete tieto položky uložiť. Pre správu položiek sortimentu prejdite na tento odkaz alebo v hlavnom menu zvoľte položku "Sortiment" pod záložkou "Doklady".

Pridávať, upravovať a odstraňovať položky sortimentu môžu iba užívatelia s povoleným oprávnením "Správa sortimentu". V prípade, že sa Vám v hlavnom menu nezobrazuje položka "Sortiment" pod záložkou "Doklady", to znamená, že nemáte povolené oprávnenie "Správa sortimentu".

Pridávanie položiek sortimentu
Pre pridanie položky sortimentu kliknite na tlačítko "Pridať položku". Následne sa Vám zobrazí formulár na pridanie položky sortimentu. Vyplňte tento formulár podľa potrieb a po zadaní a skontrolovaní detailov položky kliknite na tlačítko "Uložiť položku".

Úprava položiek sortimentu
Pre upravenie položky sortimentu kliknite na názov vybranej položky. Následne sa Vám zobrazia detaily položky sortimentu. Pre úpravu detailov položky sortimentu kliknite na tlačítko "Upraviť položku". Zobrazí sa Vám okno s formulárom na upravenie vybranej položky. Podľa potreby zmeňte detaily položky a kliknite na tlačítko "Uložiť zmeny".

Odstránenie položiek sortimentu
Pre odstránenie položky sortimentu kliknite na názov vybranej položky. Následne sa Vám zobrazia detaily položky sortimentu. Pre odstránenie vybranej položky kliknite na tlačítko "Odstrániť".

Zmeny vykonané v položkách sortimentu sa neprejavia v už vytvorených dokladoch.


4. Faktúry

Faktúry Vašej spoločnosti môžu vytvárať iba užívatelia s povoleným oprávnením "Správa faktúr".

Pre tvorbu zálohových alebo ostrých faktúr zvoľte v hlavnom menu podľa potreby položku "Ostré faktúry" alebo "Zálohové faktúry" pod záložkou "Doklady".

Tvorba faktúr

Pozrite si krátke video s ukážkou vystavovania faktúry


Pre vytvorenie faktúry kliknite na tlačítko "Pridať faktúru". Následne sa Vám zobrazí formulár na vytvorenie faktúry. Podľa potreby vyplňte formulár nasledovne.

Odberatelia Pre rýchlejšiu tvorbu dokladov máte možnosť ukladať si odberateľov, ktorým opakovane vystavujete doklady. Po zadaní detailov odberateľa sa Vám zobrazí tlačítko "Uložiť odberateľa". Pre uloženie odberateľa kliknite na toto tlačítko a v budúcnosti stačí tohto odberateľa vybrať zo zoznamu v poli "Názov". V prípade zmeny niektorého z detailov uloženého odberateľa sa Vám zobrazí tlačítko "Aktualizovať odberateľa". Po kliknutí na toto tlačítko sa k názvu odberateľa uložia zmenené detaily vybraného odberateľa.

Pridávanie položiek Pre pridanie položiek do faktúry zadajte do formulára detaily položky alebo zvoľte položku zo zoznamu uložených položiek sortimentu Vašej spoločnosti. Pre pridanie ďalšej položky kliknite na tlačítko "Pridať položku".

Načítanie dodacieho listu do faktúry V prípade, že vytvárate faktúru k dodaciemu listu, ktorý ste tiež vytvorili pomocou mydesk.sk, môžete ho načítať do faktúry a všetky položky z dodacieho listu sa automaticky pridajú do faktúry. Pre pridanie dodacieho listu do faktúry kliknite na tlačítko "Načítať dodací list". Následne sa Vám zobrazí okno s možnosťou výberu z dodacích listov, ktoré ste vytvorili na mydesk.sk. Zvoľte zo zoznamu požadovaný dodací list a kliknite na tlačítko "Načítať". V prípade potreby môžete opakovaním tejto akcie načítať viacero dodacích listov do jednej faktúry.

Pre pridanie poznámky do faktúry, zadajte obsah poznámky do poľa "Poznámka na faktúre". V prípade, že ste si v nastaveniach dokladov uložili nejaké prednastavené poznámky, môžete ich pridať k poznámke kliknutím na tlačítko "Vložiť prednastavenú poznámku". Následne sa Vám zobrazí okno s možnosťou výberu z prednastavených poznámok. Pre zobrazenie obsahu poznámky kliknite na názov poznámky. Pre vloženie vybranej poznámky do faktúry kliknite na tlačítko "Vložiť poznámku".

Zadajte ostatné údaje faktúry a po ich skontrolovaní kliknite na tlačítko "Vytvoriť faktúru". Následne sa Vám zobrazí karta s detailmi vytvorenej faktúry.

Stiahnutie faktúry a príjmového pokladničného dokladu v PDF formáte
Pre stiahnutie faktúry a príjmového pokladničného dokladu kliknite na číslo požadovanej faktúry v zozname faktúr. Zobrazí sa Vám karta s detailmi vybranej faktúry. Pre stiahnutie faktúry kliknite na tlačítko "Stiahnuť PDF" a pre stiahnutie príjmového pokladničného dokladu k vybranej faktúre kliknite na tlačítko "Stiahnuť príjmový doklad".

Úprava faktúry

Pre úpravu faktúry kliknite na číslo požadovanej faktúry v zozname faktúr a následne v karte s detailmi vybranej faktúry kliknite na tlačítko "Upraviť". Zobrazí sa Vám formulár na úpravu vybranej faktúry v ktorom môžete zmeniť požadované detaily faktúry. Pre uloženie zmien kliknite na tlačítko "Uložiť zmeny".

Odstránenie faktúry

Pre odstránenie faktúry kliknite na číslo požadovanej faktúry v zozname faktúr a následne v karte s detailmi vybranej faktúry kliknite na tlačítko "Odstrániť".


5. Dodacie listy

Dodacie listy Vašej spoločnosti môžu vytvárať iba užívatelia s povoleným oprávnením "Správa dodacích listov".

Pre tvorbu dodacích listov zvoľte v hlavnom menu položku "Dodacie listy" pod záložkou "Doklady".

Tvorba dodacích listov

Pozrite si krátke video s ukážkou vystavovania dodacieho listu


Pre vytvorenie dodacieho listu kliknite na tlačítko "Pridať dodací list", následne sa Vám zobrazí formulár na vytvorenie dodacieho listu. Podľa potreby vyplňte formulár nasledovne.

Odberatelia
Pre rýchlejšiu tvorbu dokladov máte možnosť ukladať si odberateľov, ktorým opakovane vystavujete doklady. Po zadaní detailov odberateľa sa Vám zobrazí tlačítko "Uložiť odberateľa". Pre uloženie odberateľa kliknite na toto tlačítko a v budúcnosti stačí tohto odberateľa vybrať zo zoznamu v poli "Názov". V prípade zmeny niektorého z detailov uloženého odberateľa sa Vám zobrazí tlačítko "Aktualizovať odberateľa". Po kliknutí na toto tlačítko sa k názvu odberateľa uložia zmenené detaily vybraného odberateľa.

Pridávanie položiek
Pre pridanie položiek do dodacieho listu zadajte do formulára detaily položky alebo zvoľte položku zo zoznamu uložených položiek sortimentu Vašej spoločnosti. Pre pridanie ďalšej položky kliknite na tlačítko "Pridať položku".

Pre pridanie poznámky do dodacieho listu, zadajte obsah poznámky do poľa "Poznámka na dodacom liste". V prípade, že ste si v nastaveniach dokladov uložili nejaké prednastavené poznámky, môžete ich pridať k poznámke kliknutím na tlačítko "Vložiť prednastavenú poznámku". Následne sa Vám zobrazí okno s možnosťou výberu z prednastavených poznámok. Pre zobrazenie obsahu poznámky kliknite na názov poznámky. Pre vloženie vybranej poznámky do faktúry kliknite na tlačítko "Vložiť poznámku".

Zadajte ostatné údaje dodacieho listu a po ich skontrolovaní kliknite na tlačítko "Vytvoriť dodací list". Následne sa Vám zobrazí karta s detailmi vytvoreného dodacieho listu.

Stiahnutie dodacieho listu v PDF formáte
Pre stiahnutie dodacieho listu kliknite na číslo požadovaného dodacieho listu v zozname dodacích listov. Zobrazí sa Vám karta s detailmi vybraného dodacieho listu. Pre stiahnutie dodacieho listu kliknite na tlačítko "Stiahnuť PDF".

Úprava dodacieho listu

Pre úpravu dodacieho listu kliknite na číslo požadovaného dodacieho listu v zozname dodacích listov a následne v karte s detailmi vybraného dodacieho listu kliknite na tlačítko "Upraviť". Zobrazí sa Vám formulár na úpravu vybraného dodacieho listu, v ktorom môžete zmeniť požadované detaily dodacieho listu. Pre uloženie zmien kliknite na tlačítko "Uložiť zmeny".

Odstránenie dodacieho listu

Pre odstránenie dodacieho listu kliknite na číslo požadovaného dodacieho listu v zozname dodacích listov a následne v karte s detailmi vybraného dodacieho listu kliknite na tlačítko "Odstrániť".


10. Cenové ponuky

Cenové ponuky Vašej spoločnosti môžu vytvárať iba užívatelia s povoleným oprávnením "Správa cenových ponúk".

Pre tvorbu cenových ponúk zvoľte v hlavnom menu podľa potreby položku "Cenové ponuky" pod záložkou "Doklady".

Tvorba cenových ponúk

Pozrite si krátke video s ukážkou vystavovania cenovej ponuky


Pre vytvorenie cenovej ponuky kliknite na tlačítko "Pridať cenovú ponuku", následne sa Vám zobrazí formulár na vytvorenie cenovej ponuky. Podľa potreby vyplňte formulár nasledovne.

Odberatelia: Pre rýchlejšiu tvorbu dokladov máte možnosť ukladať si odberateľov, ktorým opakovane vystavujete doklady. Po zadaní detailov odberateľa sa Vám zobrazí tlačítko "Uložiť odberateľa". Pre uloženie odberateľa kliknite na toto tlačítko a v budúcnosti stačí tohto odberateľa vybrať zo zoznamu v poli "Názov". V prípade zmeny niektorého z detailov uloženého odberateľa sa Vám zobrazí tlačítko "Aktualizovať odberateľa". Po kliknutí na toto tlačítko sa k názvu odberateľa uložia zmenené detaily vybraného odberateľa.

Pridávanie položiek
Pre pridanie položiek do cenovej ponuky zadajte do formulára detaily položky alebo zvoľte položku zo zoznamu uložených položiek sortimentu Vašej spoločnosti. Pre pridanie ďalšej položky kliknite na tlačítko "Pridať položku".

Pre pridanie poznámky do cenovej ponuky, zadajte obsah poznámky do poľa "Poznámka na cenovej ponuke". V prípade, že ste si v nastaveniach dokladov uložili nejaké prednastavené poznámky, môžete ich pridať k poznámke kliknutím na tlačítko "Vložiť prednastavenú poznámku". Následne sa Vám zobrazí okno s možnosťou výberu z prednastavených poznámok. Pre zobrazenie obsahu poznámky kliknite na názov poznámky. Pre vloženie vybranej poznámky do faktúry kliknite na tlačítko "Vložiť poznámku".

Zadajte ostatné údaje cenovej ponuky a po ich skontrolovaní kliknite na tlačítko "Vytvoriť cenovú ponuku". Následne sa Vám zobrazí karta s detailmi vytvorenej cenovej ponuky.

Stiahnutie cenovej ponuky v PDF formáte
Pre stiahnutie cenovej ponuky kliknite na číslo požadovaného cenovej ponuky v zozname cenových ponúk. Zobrazí sa Vám karta s detailmi vybranej cenovej ponuky. Pre stiahnutie cenovej ponuky kliknite na tlačítko "Stiahnuť PDF".

Úprava cenovej ponuky

Pre úpravu cenovej ponuky kliknite na číslo požadovanej cenovej ponuky v zozname cenových ponúk a následne v karte s detailmi vybranej cenovej ponuky kliknite na tlačítko "Upraviť". Zobrazí sa Vám formulár na úpravu vybranej cenovej ponuky, v ktorom môžete zmeniť požadované detaily cenovej ponuky. Pre uloženie zmien kliknite na tlačítko "Uložiť zmeny".

Odstránenie cenovej ponuky

Pre odstránenie cenovej ponuky kliknite na číslo požadovanej cenovej ponuky v zozname cenových ponúk a následne v karte s detailmi vybranej cenovej ponuky kliknite na tlačítko "Odstrániť".


Ostatné


Odoberanie noviniek ostatných spoločností na mydesk.sk

V prípade, že chcete, aby sa novinky vybraných spoločností zobrazovali na Vašej nástenke, stačí, ak sa prihlásite na ich odber. Pre prihlásenie sa k odberu noviniek navštívte profil vybranej spoločnosti a kliknite na tlačítko "Odoberať novinky spoločnosti" pod názvom spoločnosti.

V prípade, že chcete, aby sa novinky vybraných spoločností prestali zobrazovať na Vašej nástenke, stačí, ak zrušíte ich odber. Pre zrušenie odberu noviniek navštívte profil vybranej spoločnosti a kliknite na tlačítko "Zrušiť odber noviniek" pod názvom spoločnosti.

V prípade, že máte povolené oprávnenie "Spoločné odoberanie noviniek" a chcete, aby sa novinky vybranej spoločnosti zobrazovali všetkým užívateľom priradeným k Vašej spoločnosti, tak po stlačení tlačítka "Odoberať novinky spoločnosti" kliknite na tlačítko "Odoberať pre celú spoločnosť", v opačnom prípade kliknite na tlačítko "Odoberať len pre mňa". Rovnako postupujte aj pri zrušení odberu noviniek vybranej spoločnosti.


Vloženie odkazu profilu Vašej spoločnosti na Vašu webovú stránku

Upozornite návštevníkov Vašej webovej stránky na Váš profil na mydesk.sk. Budú tak mať prehľad o tom, kde nájdu všetky Vaše príspevky a zároveň tak aj získajte viac odberateľov Vašich príspevkov. Stačí, ak skopírujete krátky HTML kód do kódu Vašej webovej stránky.

Pre získanie kódu na vloženie zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. V časti "Ďalšie možnosti" kliknite na odkaz "Kód na vloženie obrázku s odkazom na profil Vašej spoločnosti".

Úprava veľkosti vloženého obrázka:
Pre zmenu veľkosti vloženého obrázka zmente v tomto kóde hodnotu width="300" na Vami požadovanú šírku vloženého obrázka.

Následne skopírujte tento kód a vložte ho do kódu Vašej stránky podľa toho, kde si prajete tento obrázok s odkazom zobrazovať. V prípade, že Vám niekto spravuje Vašu webovú stránku, odošlite tento kód správcovi Vašej webovej stránky.

V prípade, že ste prihlásený a v hlavnom menu sa Vám nezobrazuje položka "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti, to znamená, že Váš užívateľský účet nemá oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


Kredit zdarma

Pozvite partnerov na mydesk.sk a získajte kredit zdarma za každú zaregistrovanú spoločnosť. Stačí odoslať pozvánku s referenčným odkazom alebo jednoducho kdekoľvek zdieľať tento odkaz. Pomocou tohto odkazu budeme schopní identifikovať, že návštevník prišiel vďaka Vám a budeme sa Vám za to môcť odvďačiť kreditom zdarma.

Čím viac spoločností sa zaregistruje vďaka Vášmu referenčnému odkazu, tým viac kreditu získate. Výška odmeny za každú zaregistrovanú spoločnosť sa priamo odvíja od počtu spoločností, ktoré sa už vďaka Vášmu referenčnému odkazu zaregistrovali na mydesk.sk.

Odmeny za spoločnosti zaregistrované vďaka Vášmu referenčnému odkazu:

Počet zaregistrovaných spoločností Odmena za každú spoločnosť
1-4 1 kredit
6-14 2 kredity
15-49 3 kredity
50-99 4 kredity
100 a viac 5 kreditov

Pre získanie referenčného odkazu Vašej spoločnosti zvoľte v hlavnom menu položku "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti. V časti "Ďalšie možnosti" kliknite na odkaz "Váš referenčný odkaz na získanie kreditu zdarma" a následne sa Vám zobrazí okno s referenčným odkazom Vašej spoločnosti.

V prípade, že ste prihlásený a v hlavnom menu sa Vám nezobrazuje položka "Nastavenia účtu spoločnosti" pod záložkou s názvom Vašej spoločnosti, to znamená, že Váš užívateľský účet nemá oprávnenie "Upravovať nastavenia účtu spoločnosti".


Zoznam kategórií činností spoločnosti a dopytov

Každý dopyt a spoločnosť zaregistrovaná na mydesk.sk musí byť zaradená do príslušnej kategórie.

Zoznam kategórií

Auto-moto a doprava:

 • Autobusová a osobná doprava
 • Autoservisy
 • Letecká doprava
 • Motocykle
 • Nákladná doprava
 • Námorná doprava
 • Osobné automobily
 • Pneuservisy
 • Pomocné činnosti v doprave
 • Poštové služby
 • Potrubná doprava
 • Požičovne auto-moto
 • Taxi a preprava osôb
 • Vrakoviská
 • Železničná doprava
 • Ostatné

Cestovanie a ubytovanie:

 • Cestovné kancelárie
 • Hotely
 • Kempy, hostely a ubytovne
 • Opravy a údržba
 • Predaj, kúpa, prenájom
 • Realitné kancelárie
 • Správa bytov a nehnuteľností
 • Ostatné

Firmy pre firmy:

 • Bezpečnostné služby a technika
 • Firemné školenia a teambuilding
 • Kancelárska a výpočtová technika
 • Kancelárske potreby
 • Kancelársky nábytok
 • Kongresy a konferencie
 • Personálny leasing
 • Preklady a tlmočenie
 • Reklamné agentúry
 • Sprostredkovateľské služby
 • Veľkoobchody
 • Ostatné

Gastronómia:

 • Catering a donáška
 • Pohostinstvá
 • Samoobslužné reštaurácie
 • Ostatné

Nakupovanie a e-shopy:

 • Bazáre a secondhandy
 • Bicykle a cyklistické potreby
 • Bytový nábytok
 • Dámske a pánske odevy
 • Detský tovar a hračky
 • Elektroinštalačný materiál
 • Foto technika, audio a videonahrávky
 • Hodinky, šperky a klenoty
 • Hudobniny a hudobné nástroje
 • Interiérové svietidlá a osvetlenie
 • Knihy, antikvariáty
 • Kuchyne
 • Kvety
 • Meracie prístroje a software
 • Nápoje a liehoviny
 • Obchodné domy
 • Obuv, kabelky a doplnky
 • Potraviny a tabakový tovar
 • Spálne, postele a matrace
 • Starožitnosti a umenie
 • Výroba
 • Železiarstvá
 • Ostatné

Počítače, mobily, internet:

 • Hardvér a doplnky
 • Internetové servery
 • Poradenstvo
 • Programovanie
 • Servis
 • Webhosting
 • Ostatné

Právo a finančné služby:

 • Advokáti
 • Banky a sporiteľne
 • Dôchodoka správcovské spoločnosti
 • Hypotéky a stavebné sporenie
 • Investovanie
 • Leasing
 • Poradenstvo
 • Súdni znalci
 • Účtovníctvo a dane
 • Úvery a pôžičky
 • Ostatné

Priemysel a poľnohospodárstvo:

 • Automatizácia
 • Drevo
 • Elektrotechnika
 • Energetika
 • Farmácia
 • Hutníctvo
 • Chémia
 • Kamenárstvo
 • Kovové polotovary a výrobky
 • Lesníctvo
 • Mlieko a mliekárne
 • Mlynárne a pekárne
 • Obaly, palety, fólie
 • Papier a polygrafia
 • Plasty a guma
 • Rastlinná výroba
 • Rybolov
 • Sklo a keramika
 • Spracovanie mäsa
 • Spracovanie ovocia a zeleniny
 • Stavebníctvo
 • Strojárenstvo
 • Ťažba
 • Textil a koža
 • Zariadenia pre priemysel a poľnohospodárstvo
 • Zmiešané hospodárstvo
 • Živočíšna výroba
 • Ostatné

Služby a remeslá:

 • Administratívne činnosti
 • Čistenie, čistiarne
 • Domáce spotrebiče
 • Domácnosť
 • Dopravné prostriedky
 • Foto, video, Iné
 • Kuriér
 • Maliarstvo
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Pohrebné služby
 • Požiarna ochrana
 • Skladovanie
 • Sťahovanie
 • Stavebná technika
 • Stolárstvo, tesárstvo
 • Stroje a zariadenia
 • Športové potreby
 • Technika, náradie
 • Umelecké remeslá
 • Upratovanie
 • Záhradníctvo
 • Ostatné

Spoločnosť, zábava a kultúra:

 • História
 • Kluby a diskotéky
 • Knižnice, múzeá
 • Náboženstvo
 • On-line médiá
 • Politické strany
 • Rádiá
 • Rodina a deti
 • Televízia
 • Tlač a tlačové agentúry
 • Umelecké agentúry
 • Umenie a umelecké galérie
 • Úrady a organizácie
 • Vydavateľstvá a produkcia
 • Zábava
 • Ostatné

Stavebníctvo:

 • Architekti a projektanti
 • Čističky odpadových vôd
 • Demolácie
 • Dopravné a pozemné stavby
 • Elektroinštalácie
 • Geodeti a kartografi
 • Izolácie a zatepľovanie
 • Klimatizácie a klimatizačná technika
 • Kúrenie
 • Montované domy a drevostavby
 • Podlahy, koberce, parkety
 • Zemné práce
 • Ostatné

Šport a fitness:

 • Fitness centrá a posilňovne
 • Športové kluby a centrá
 • Ostatné

Vzdelávanie a zamestnanie:

 • Materské a jasle
 • Personálne agentúry
 • Poradenské centrá
 • Stredné odborné
 • Umelecké a hudobné
 • Základné
 • Ostatné

Zdravie, krása, chudnutie:

 • Denná starostlivosť
 • Kaderníctva a kozmetické salóny
 • Kúpele, liečebné a relaxačné pobyty
 • Laboratóriá
 • Lekárne
 • Nemocnice a polikliniky
 • Praktickí a ostatní lekári
 • Psychológia a psychiatria
 • Veterinárne ambulancie
 • Wellness
 • Zdravie
 • Zdravotnícke pomôcky
 • Zubné ambulancie
 • Ostatné

Ostatné:

 • Ostatné


Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá používania

Pre zobrazenie Všeobecných obchodných podmienok a pravidiel používania mydesk.sk kliknite na tento odkaz, pre ich stiahnutie vo formáte pdf kliknite na tento odkaz.


Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutné fungovanie webstránok.

Súbory cookies tretích strán:
Na našich webových stránkach občasne vytvárajú súbory cookies aj tretie strany. Tieto súbory nepodliehajú kontrole našej stránky. Súbory využívajú systémy používané ako nástroje na analýzu webovej stránky, marketingová automatizácia od tretej strany či systémy zobrazujúce obsah webových stránok tretej strany. Sú to teda nástroje od spoločnosti Google (Google Analystic a pod.), Youtube, Facebook a iné. Používanie týchto nástrojov má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby či funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Pre viac informácií o cookies prejdite na tento odkaz.